KONTAKT

Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha 8
tel: +420 283 851 272
fax: +420 283 851 277
dchabry@dchabry.cz
datová schránka: ztib27j
IČ: 00231274 DIČ: CZ00231274

AKTUALITY

arr3Darovací smlouva s Nadačním fondem StarGroupMČ Praha – Dolní Chabry uzavřela dne 25.4.2016 s Nadačním fondem StarGroup darovací smlouvu na... arr3Očkování proti vzteklině 9.5.2016 v 19.00arr3Revize dětských hřišťDětská hřiště ve správě Městské části Dolní Chabry prošla pravidelnou údržbou. Nezbytnou podmínkou... arr3Výstavba komerčního centra BeranovNa základu požadavku občanů z Kobyliské ulice, bylo z dodavatelem stavby Komerčního centra Beranov... arr3Otevření nového sběrného dvora hl. m. PrahyNa území městské části Praha - Ďáblice byl otevřen sběrný dvůr, jehož provozovatelem je společnost... arr3Ze zasedání Zastupitelstva MHMPZastupitelstvo MHM Prahy schválilo na jednání dne 28.4.2016 proces k pořízení Návrhu zadání úprav ÚP... arr3OBNOVA TŘEŠŇOVKY POKRAČUJEPoněkud stranou zájmu pokračují práce na obnově třešňového sadu za hřbitovem, podél cesty do... arr3Kruhový objezd Spořická x K ĎáblicůmUž několik let avizovaný kruhový objezd za podjezdem na Spořické začíná dostávat reálnější naději.... arr3Přechod pro pěší - BILLABezpečnější přístup k prodejně BILLA na Ústecké ulici by měl zajistit nový přechod pro pěší. Jen... arr3Ukliďme Česko - ukliďme ChabryVelké poděkování všem, kteří se podíleli v sobotu 16. dubna na akci Ukliďme Česko. Organizátorům -... arr3Ukliďme Chabry – akce jako BLESK!Ve čtyřech skupinách se 60 dobrovolníků rozběhlo po čtyřech vytypovaných lokalitách – panelovou ... arr3Univerzita Karlova zve ... arr3Významná návštěva V Dolních Chabrecharr3Nebušice vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele – ředitelky Základní školy a mateřské školyarr3ÚPRAVA STROMU NA HRUŠOVANSKÉM NÁMĚSTÍVe čtvrtek 24.3.2016 provede na základě odborného posudku zahradnická firma bezpečnostní úpravu... arr3Uklid'me ChabryPojd'me spoledně uklidit nepořádek v našem okoli !!! ... arr3AZÚR hl. m. Prahy ve věci SOKP a letiště RuzyněVzhledem k zamítavému rozsudku městského soudu rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Chabry o... arr3Chodník Dolní Chabry – ČimiceZastupitelstvo MČ schválilo dne 2.3.2016 záměr na vybudování chodníku s osvětlením podél severní... arr3Vlajka pro TibetMČ Praha – Dolní Chabry se dne 10.3.2016 již tradičně připojila k akci vlajka pro Tibet.   ... arr3Finanční dar ve výši 42.000.000,- KčZastupitelstvo MČ projednalo na zasedání dne 2.3.2016 návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci s... arr3Zastupitelstvo MČ schválilo podmínky pro zveřejňování smluv.Na základě rozhodnutí Rady MČ uvedla MČ Praha – Dolní Chabry od 1.1.2016  do zkušebního provozu... arr3Odmítnutí žaloby proti AZÚR ve věci SOKP.Rozhodnutím městského soudu se potvrdila přetrvávající vůle, se již konstruktivně problémem... arr3Rostlina křivatec v Dolních ChabrechUnikát  z rostlinné říše křivatec český pavý (Gagea bohemica subs. bohemica) na jediné zdejší... arr3Žaloba městských částí na AZUR SOKP a rozšíření letiště RuzyněMěstský soud v Praze zamítl dne 12.2.2016 žalobu městských částí na Aktualizaci zásad územního... arr3PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, BioVOK, SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 30.3.2016NEDĚLE Bílenecké... arr3BŘEZNOVÝ FESTIVAL ochotnických divadel Dolní Chabryarr3MŠ Beranov – stavební povoleníDne 21.1.2016 vydal Úřad MČ Praha 8, Odbor územního rozvoje a výstavby Rozhodnutí o stavebním... arr3Oznámení o konkurzním řízení na pozici ředitele/ky Mateřské školy Čtyřlístek Praha-BěchoviceOznámení o konkurzním řízení na pozici ředitele/ky Mateřské školy Čtyřlístek... arr3DĚTSKÉ HŘIŠTĚ BERANOVDnes v 10 hodin bylo slavnostně dětem z naší základní školy předáno nové hřiště v Beranově. Bude... arr3ARCHIV AKTUALITarchiv aktualit naleznete zde......


Dolní Chabry jsou starobylá osada z raně feudální doby. Nejstarší písemná zmínka se datuje do r. 1092, ale předpokládá se, že obec je mnohem starší.

Původní význam názvu  Chabry lze přeložit jako obec chrabrých lidí. V předhusitském období náležely Chabry Strahovskému klášteru. V polovině 16. století se v historických pramenech objevuje také druhá osada – Horní Chabry.  K roku 1515 se váže zpráva, v níž se hovoří o pustém dvoru v Chabrech, které v té době patřily Čimicům. Na konci 16. století byly Chabry připojeny k libeňskému panství. V roce 1719 se jejich vlastníkem stalo Staré Město, které koupilo také Horní Chabry. Od té doby měly obě osady společnou vrchnost. Podle zápisů z r. 1654 zde stálo 9 obývaných domů a 4 domy zbořené. V roce 1843 již měla obec  259 obyvatel a 34 čísel popisných.
Součástí hlavního města  se Chabry staly v roce  1968, kdy čítaly 2.496 obyvatel a  530 čísel popisných.

První škola  zde vznikla v roce 1780 a jejím zakladatelem byl  František Schüller, který ji založil ve vlastní chalupě. Jednotřídní školní budova  zde vznikla v roce 1823.

Osud Chaber je pevně svázán s Čimicemi, kdy byla na základě obecního zákona vytvořena politická obec Chabry-Čimice  skládající se z Dolních a Horních Chaber a obce Čimice.

Za zmínku stojí také pokusy o dolování zlata, které se datují na konec 19. století. K nejznámějším památkám, kterými se Chabry pyšní dodnes,  patří menhir a již zmíněný kostel.

 

 

 

NmJhNDIxM