JÍT PŘÍMO NA WEB www.dchabry.cz
77 párů rukou v akci

aneb info o průběhu akce „Ukliďme Česko“ u nás doma

Přestože páteční počasí nevěstilo nic dobrého a Chabry se choulily chladem a topilyv mracích
a hustém dešti, a přestože sobotní ráno mrzutě mžouralo přes šedé mraky, slunce se nakonec rozhodlo
podpořit hrdiny, kteří i přes nepřízeň počasí vstali a nastoupili ke každoročnímu klání s lidskou hloupostí
a s odpadky.

První rozpačité vlaštovky se rychle množily a dobrovolníci v několika skupinách vyrazili do terénu.
Mezi stálicemi z řad dobrovolníků se objevily nové tváře, a co nás hřeje nejvíce, opět se rozrostly
řady malých nadšenců a nastoupilo mládí. Kromě neorganizovaných jedinců se k nám nově přidala
lesní školka z jurty Maata  a skupinka chaberských myslivců.

Je potěšující, že s každým dalším ročníkem roste počet dobrovolníků, kterým není lhostejné prostředí,
v němž žijí. Nutno však konstatovat, že neklesá množství vysbíraného odpadu, a v kurzu jsou stále
stejné lokality, kam jej ti „darebáci nedisciplinovaní“ odkládají.  Že je hanba nefackuje..

Děkujeme všem, kteří přiložili ruce k dílu. Všech 77 párů rukou, ručiček, pacek a paciček bylo užitečných
a potřebných, všech 77 párů rukou bylo nesmírně pracovitých a šikovných. A co víc – patří k nim
77 dobrých srdcí a chytrých hlav, které vědí, o čem to je.

PS.: Opravuji. Právě přišla zpráva, že nás bylo o pět více!

více o akci .........