MČ Praha Dolní Chabry

Starosta

Slovo starosty - březen 2018

Jaro je pro většinu z nás příjemnější částí roku. Očekáváme zlepšení počasí, nálady i životních podmínek. Letošní jaro přinese do ulic naší městské části i komplikace. Po delší době se k nám vrací správci sítí uložených pod povrchem ulic a chodníků. Zásadní opravy sítí naplánovali na tento rok nejen provozovatelé rozvodů plynu, ale také zemních elektrických vedení. Základní informace o postupu prací už správci vedení uveřejnili. Pracovním prostorem budou nejprve Ústecká, Kobyliská a přilehlé ulice. Podrobné harmonogramy prací jsou k nahlédnutí v budově Úřadu MČ na Hrušovanském náměstí....