MČ Praha Dolní Chabry

 

Starosta

SLOVO STAROSTY - ŘÍJEN 2018

Jsou před námi opět volby. Zájem o účast na nich v posledních letech obecně hodně poklesl. Možná to způsobuje znechucení ze současných praktik takzvané „vysoké“ politiky, možná tu jsou i další vlivy. Potěšující je, že Dolní Chabry si účast voličů udržují tradičně vysokou. Jsem za to rád, protože jsem příznivcem voleb. Je to veliký vynález demokracie.   Současnost však přináší do předvolební kampaně nové praktiky. Prosté nabízení programů a záměrů povolební činnosti se výrazně změnilo. Současná rétorika celkem běžně zahrnuje spektrum od urážek a pomluv až po nesplnitelné sliby nebo...