Geoportál GEPRO
Geoportál GEPRO 

  


Nová barva v třídění odpadů je červenáMístní poplatek ze psů

Mobilní sběr NSKO


Velkoobjemové kontejnery


Bioodpad


Mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha 8
tel: +420 283 851 272
fax: +420 283 851 277
dchabry@dchabry.cz
datová schránka: ztib27j
IČ: 00231274 DIČ: CZ00231274

AKTUALITY

arr3Kam (nejen) o prázdninách na dětské hřištěMČ Dolní Chabry má ve správě dvě dětská hřiště. V ulici Ulčova a U Václava. Obě byla rekonstruována... arr3REKONSTRUKCE ZŠ SPOŘICKÁV současnosti probíhá závěrečná etapa rekonstrukce topné soustavy v ZŠ Spořická. Od konce roku 2013... arr3PRAŽSKÝ SILNIČNÍ OKRUH  Dne 28.07.2015 se na úřadě MČ Praha-Dolní Chabry uskutečnilo pracovní setkání zástupců městských... arr3MŠICE SMRKOVÁZaznamenali jste na své zahradě nebo v blízkém parku rezavění a opadávání stříbrných smrků? Na vině... arr3DEN RODINY  den rodiny - fotogalerie zde!... arr3UKLIĎME ČESKODne 18.4.2015 proběhl II. ročník celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko, do níž se... arr3ZASTAVENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NA ČÁST PRAŽSKÉHO SILNIČNÍHO OKRUHUMagistrát hl. města Prahy zastavil dne 19.1. a 20.1.2015 územní řízení na dvě části severního... arr3NÁBOROVÝ LETÁK MĚSTSKÉ POLICIE HL. M. PRAHY  pro větší zobrazení klikni na obrázek ...


Dolní Chabry jsou starobylá osada z raně feudální doby. Nejstarší písemná zmínka se datuje do r. 1092, ale předpokládá se, že obec je mnohem starší.

Původní význam názvu  Chabry lze přeložit jako obec chrabrých lidí. V předhusitském období náležely Chabry Strahovskému klášteru. V polovině 16. století se v historických pramenech objevuje také druhá osada – Horní Chabry.  K roku 1515 se váže zpráva, v níž se hovoří o pustém dvoru v Chabrech, které v té době patřily Čimicům. Na konci 16. století byly Chabry připojeny k libeňskému panství. V roce 1719 se jejich vlastníkem stalo Staré Město, které koupilo také Horní Chabry. Od té doby měly obě osady společnou vrchnost. Podle zápisů z r. 1654 zde stálo 9 obývaných domů a 4 domy zbořené. V roce 1843 již měla obec  259 obyvatel a 34 čísel popisných.
Součástí hlavního města  se Chabry staly v roce  1968, kdy čítaly 2.496 obyvatel a  530 čísel popisných.

První škola  zde vznikla v roce 1780 a jejím zakladatelem byl  František Schüller, který ji založil ve vlastní chalupě. Jednotřídní školní budova  zde vznikla v roce 1823.

Osud Chaber je pevně svázán s Čimicemi, kdy byla na základě obecního zákona vytvořena politická obec Chabry-Čimice  skládající se z Dolních a Horních Chaber a obce Čimice.

Za zmínku stojí také pokusy o dolování zlata, které se datují na konec 19. století. K nejznámějším památkám, kterými se Chabry pyšní dodnes,  patří menhir a již zmíněný kostel. 

 

 

 

 

ZjBiM