Nová barva v třídění odpadů je červená

 
 
Místní poplatek ze psů

 Mobilní sběr NSKO


Velkoobjemové kontejnery


Bioodpad

 
Mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské, a.s.

 

 

KONTAKT

Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha 8
tel: +420 283 851 272
fax: +420 283 851 277
dchabry(a)dchabry.cz
datová schránka: ztib27j
IČ: 00231274 DIČ: CZ00231274

AKTUALITY

arr3NÁBOROVÝ LETÁK MĚSTSKÉ POLICIE HL. M. PRAHY  pro větší zobrazení klikni na obrázek ... arr3BERANOV - STAVEBNÍ PRÁCENa základě stížností občanů na provádění stavebních prací v ranních hodinách a v době víkendu jsem... arr3PROJEKT NA DOSTAVBU ZŠ SPOŘICKÁZ důvodu požadavku Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy na zapracování připomínek, byla... arr3SILNIČNÍ OKRUH22.1. 2014 se uskutečnila v Dolních Chabrech pracovní schůzka starostů lokalit v trase nedostavěného... arr3REGULOVANÉ PARKOVÁNÍ NA ÚZEMÍ PRAHY 8Projekt Prahy 8 na organizaci parkování motorových vozidel ve vybraných zónách osmého pražského... arr3VLASTNÍ PARKOVACÍ SYSTÉM V KARLÍNĚ, LIBNI A V OKOLÍ METRA KOBYLISY Nemožnost rezidentů zaparkovat v docházkové vzdálenosti od svého bydliště a sílící poptávka občanů... arr3KOPÍROVÁNÍ V KULTURNÍM CENTRU CHDNově zavedená služba kopírování v Kulturním centru Chaberského dvora od 1.8.2013. Podrobnosti zde... arr3ZMĚNA SLUŽEBNÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ POLICIE ČRZměna služební působnosti Místní policie ČR       Od 1.9.2012 je MČ Praha-Dolní Chabry začleněna...


Dolní Chabry jsou starobylá osada z raně feudální doby. Nejstarší písemná zmínka se datuje do r. 1092, ale předpokládá se, že obec je mnohem starší.

Původní význam názvu  Chabry lze přeložit jako obec chrabrých lidí. V předhusitském období náležely Chabry Strahovskému klášteru. V polovině 16. století se v historických pramenech objevuje také druhá osada – Horní Chabry.  K roku 1515 se váže zpráva, v níž se hovoří o pustém dvoru v Chabrech, které v té době patřily Čimicům. Na konci 16. století byly Chabry připojeny k libeňskému panství. V roce 1719 se jejich vlastníkem stalo Staré Město, které koupilo také Horní Chabry. Od té doby měly obě osady společnou vrchnost. Podle zápisů z r. 1654 zde stálo 9 obývaných domů a 4 domy zbořené. V roce 1843 již měla obec  259 obyvatel a 34 čísel popisných.
Součástí hlavního města  se Chabry staly v roce  1968, kdy čítaly 2.496 obyvatel a  530 čísel popisných.

První škola  zde vznikla v roce 1780 a jejím zakladatelem byl  František Schüller, který ji založil ve vlastní chalupě. Jednotřídní školní budova  zde vznikla v roce 1823.

Osud Chaber je pevně svázán s Čimicemi, kdy byla na základě obecního zákona vytvořena politická obec Chabry-Čimice  skládající se z Dolních a Horních Chaber a obce Čimice.

Za zmínku stojí také pokusy o dolování zlata, které se datují na konec 19. století. K nejznámějším památkám, kterými se Chabry pyšní dodnes,  patří menhir a již zmíněný kostel. 

 

 

 

 

YjlkMGY1Mz