MČ Praha Dolní Chabry

POZOR ZMĚNA – PŘISTAVENÍ KONTEJNERU BIOVOK

V ulici Ulčova bude kontejner přstaven v neděli 23. 09. 2018 od 13:00-16:00.

Ulčova   22. 09. 2018   13:00-16:00

rozpis všech naplánovaných svozů

Starosta

Nová skluzavka na hřišti U Václava

Na dětském hřišti v parku U Václava byl nainstalovaný nový hrací prvek. Jedná se o zcela novou prolézačku se skluzavkou, která nahradila původní již nevyhovující stavbu. V tuto chvíli je z technologických důvodů bezpodmínečně nutné stavbu zatím neužívat. Respektujte prosím zákaz vstupu, aby se neponičilo ukotvení prolézačky. Již brzy bude hřiště zase k dispozici všem dětem. Miroslav Malina, starosta MČ Praha-Dolní Chabry