Czech English French German Russian

MČ Praha Dolní Chabry

Starosta

SLOVO STAROSTY - červenec, srpen 2018

Léto je v plném proudu. Tento rok je léto prakticky už od května, přesto je samozřejmým vrcholem klid a pohoda až  o letních prázdninách. Samospráva městské části Dolní Chabry do nich tentokrát vstupuje s celou řadou úkolů.     Finanční situace naší městské části je nebývale příznivá, a to  nejen díky dotačním titulům získaným od MHMP, ale také díky příjmům vyplývajícím z činnosti firem, které rekonstruují sítě na území Dolních Chaber. Proto Rada MČ doporučila zastupitelstvu posílit razantním způsobem rozpočet Komise životního prostředí a kapitoly rozpočtu MČ na...