Stavění máje - pořádá kulturní a sociální komise pod záštitou starosty MČ

místo konání: Hrušovanské náměstí, Dolní Chabry