Rekonstrukce plynovodu Ládevská

Byly zahájeny práce na rekonstrukci plynovodu v Ládevské ulici.

Výkopy výrazně limitují průjezdnost ulice. Prosím o maximální opatrnost při projíždění staveništěm.

 

Stavební komise Rady MČ

Rekonstrukce plynovodu Ládevská