KONTAKT

Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha 8
tel: +420 283 851 272
fax: +420 283 851 277
dchabry@dchabry.cz
datová schránka: ztib27j
IČ: 00231274 DIČ: CZ00231274

AKTUALITY

arr3Výběrové Řízení - HLAVNÍ ÚČETNÍpdf.. ... arr3Informační zpravodaj PID č. 08/2017pdf.. ... arr3Starostové pro okruhDalší pracovní setkání sdružení městských částí hl. města Prahy Starostové pro okruh se uskutečnilo... arr377 párů rukou v akcianeb info o průběhu akce „Ukliďme Česko“ u nás doma Přestože páteční počasí nevěstilo nic dobrého a... arr3Jednání Rady MHMP - změny Územního plánu Dnešní zasedání Rady MHMP mělo na programu také schválení návrhů změn Územního plánu hl. m.... arr3Aktuální stav - panelkaDobrý den, ještě včera byly po Vašem úklidu Dolní Chabry krásné. Podívejte se na fotografii, co... arr3Autobusový den PID v Letňanech tuto sobotuDobrý den, tuto sobotu se v terminálu MHD v Letňanech koná Autobusový den PID u příležitosti 25.... arr3Akce - Ukliďme ChabryProsíme dobrovolníky, aby se v zájmu bezproblémové organizace akceregistrovali způsobem uvedeným na... arr3Informační zpravodaj PID č. 07/2017pdf.. ... arr3DotaceZastupitelstvo hl. města Prahy schválilo ve čtvrtek 30. března 2017 rozdělení investiční rezervy pro... arr3Rekonstrukce Ústecké uliceCelková rekonstrukce Ústecké ulice se odkládá. Jak vyplývá z dopisu náměstka primátorky Petra... arr3Upozornění pro občanyarr3Hromadné očkování psů a koček proti vztekliněproběhne dne 10. května 2017 od 19. hodin v areálu CHABERSKÉHO DVORA,  Hrušovanské nám. 253/5... arr3Další díl festivalu ochotnických divadelVčera shlédl zaplněný sál CHD další představení. Soubor KUK (Klub Uměleckých Katastrof) provedl hned... arr3Informační zpravodaj PID č. 06/2017pdf.. ... arr3Nedostupnost telefonních linek 16.3. a 17.3.2017Z důvodu přepojení telefonních O2 linek bude dne 16.3.2017 a 17.3.2017 omezena dostupnost... arr3Březnový divadelní festival Dolní ChabryJiž dnes 17.30 hodin se v rámci 5. festivalu ochotnických souborů představí Ilegumova divadelní... arr3Vlajka pro Tibet 2017Městská část Praha - Dolní Chabry se již tradičně připojila k akci "Vlajka pro Tibet".10. března... arr3Ukončení veterinárních opatřeníarr3Starostové pro okruh V úterý 28. února 2017 se na své pravidelné základně v Dolních Chabrech sešli zástupci sdružení... arr3Březnový festival Včera pokračoval letošní festival ochotnických divadelních souborů. Na naší scéně se představili... arr3Informační zpravodaj PID č. 5/2017pdf ... arr3Akce - Ukliďme Chabryarr3Oznámení o zrušení 15. zasedání Zastupitelstvaarr3Dne 23.2. v 9:55 hod se na dobu 140 s rozezní sirény Dne 23.2. v 9:55 hod se na dobu 140 s rozezní sirény k uctění památky tragicky zesnulého... arr3Soutěž pro mládež JunioErb 2017Vše o soutěži naleznete zde...... arr3Místní poplatek ze psů   Místní poplatek ze psů za rok 2017 je splatný do 31.3.2017 Majitelé psů s trvalým... arr3Bruslení na rybníku Pod ZámečkemPo delší době přála zima i bruslařům. Na rybníku Pod Zámečkem se tradičně bruslíuž mnoho let.... arr3Zimní údržba - poděkováníZimní údržba - poděkování Letošní zima je krásná, ale přináší také nemaléproblémy s údržbou... arr3VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE** z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10Vydáno: Čtvrtek 02.02.2017 v 03.30 SEČ (02.02.2017 v 02.30 UTC) Pro území: Aglomerace Praha   Pro... arr3Informační zpravodaj PID č. 03/2017pdf ... arr3Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelkyPříloha usnesení č. 482/17/RMČ Rady městské části Praha – Dolní Chabry ze dne 9. ledna... arr3Rekonstrukce Ústecké ulice25. ledna 2017 se uskutečnila další koordinační schůzka k připravované opravě Ústecké ulice v... arr3Oprava Ústecké ulice – připomínkyRada MČ projednala a zpracovala dne 23.1.2017 připomínky občanů k plánované opravě Ústecké ulice.... arr3Rušení TV signálu – operátoři na ZŠ Spořická Na základě stížností občanů, oslovil Úřad MČ zástupce operátorů, kteří mají svá technická zařízení... arr3Rekonstrukce Ústecké ulicePokračuje příprava dokumentace na rekonstrukci Ústecké ulice.Občané mohou své návrhy a připomínky... arr3Semafor na Spořické – pokračováníRada MČ na svém pondělním zasedání rozhodla o pokračování jednání o instalaci světelnéhořízení... arr3Harmonogram svozu nebezpečného odpadu pro rok 2017 MČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRO ROK ... arr3K žádosti MČ o zřízení světelné křižovatky Spořická x Osecká.Zamítnutím žádosti se bude zabývat Rada MČ na svém nejbližším zasedání. PDF ... arr3Kontaktní čísla pro veřejnost v případě problémů se svozem AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – vývoz komunálního odpadu a separací na území... arr3Změna jízdního řádu linky č. 202Od úterý 1. listopadu 2016 dochází ke změně Jízdního řádu autobusové linky č. 202.   INFORMACE... arr3Nové jízdní řády autobusů platné od 15.10.2016Nové jízdní řády autobusů platné od 15.10.2016 Zítřejším dnem vstupují v platnost nové jízdní řády... arr3Autobusy v novém - trvalý stav od 15.10.2016 Trvalé změny PID od 15. října 2016 Od soboty 15. října 2016 dochází, v návaznosti na změny... arr3Zřízení nové MŠ BeranovZastupitelstvo MČ přijalo dne 26.9.2016 usnesení o zřízení nové MŠ Beranov. Dále schválilo... arr3Účelová dotace MHMP ve výši 480.000,-KčNa základě požadavku Rady MČ byla Dolním Chabrům přidělena účelová dotace ve výši 480.000,- Kč,... arr3Zřízení nové MŠ BeranovZřízení nové MŠ Beranov   Rada MČ projednala na svém zasedání dne 12.9.2016 návrh na zřízení... arr3Rekonstrukce sportoviště u ZŠ SpořickáV souladu s dohodnutým postupem na rekonstrukci sportovního hřiště při ZŠ Spořická, předal vedoucí... arr310.000.000,- Kč – Nadační fond29.4.2016 byla v souladu se Smlouvou o spolupráci mezi MČ Praha – Dolní Chabry a Nadačním fondem... arr3ARCHIV AKTUALITarchiv aktualit naleznete zde......

» HISTORIE CHABER
Historie Dolních Chaber

Dolní Chabry archeologické
Historie Dolních Chaber se počítá od doby daleko předcházející 11. století, dobu výstavby prvního Chaberského kostela. Pro její poznání je nutné vrátit se několik statisíců let nazpátek.

Doba kamenná - nejstarší paleolit (2,5 mil. let - 700 tisíc let před Kristem)
Dolní Chabry se rozkládají na severní hranici Prahy. Zde byly objeveny ojedinělé náznaky osídlení. Svědectví vydala cihelna pana Malínského, rozkládající se kdysi za hřbitovem, na severním konci ulice Pod Zámečkem, ukrývající ve svých sprašových hlínách soubor kamenných kulovitě opracovaných nástrojů „do ruky" a sekáčů, zhotovený z buližníkových valounů. Vše ostatní nesoucí jasné stopy po opracování člověkem, nepochybně hojnější výrobky ze dřeva, kůží, kostí, šlach a dalších materiálů podléhajících zkáze, to vše zaniklo. Zůstal jen kámen, který dal prvnímu období člověka jméno - doba kamenná.

Rozkládalo se v místě pískovny pana Malinského sídliště prvních lovců? Pravděpodobně ne. Veškeré nalezené kamenné nástroje byly v druhotném uložení. Do Chaber se ze zaniklých osad dostaly geologickými pohyby během dlouhých statisíců let.

Mohl v místech cihelny pana Malinského člověk paleolitu nacházet svoji obživu, lovit zdejší zvířata pro maso, kůži, šlachy a tuk, potřebné pro jeho žití a přežití? Ano, mohl. Během těžby cihlářské hlíny byly nacházeny kosti mamutů, kel v dochované délce 1 metru, mamutí stoličky a kosti dalších pleistocéních zvířat, srstnatých nosorožců, bizonů, sobů a rovněž vlků.

Doba kamenná - střední paleolit (700 tisíc let - 250 tisíc let před Kristem)
Východně od silnice do Zdib, v Ústecké ulici, asi 300 m severně od obce, byly ve výkopu pro plyn objeveny kamenné nástroje zhotovené z valounů buližníků a křemene. Jejich povrch nese silné obroušení větrem. Na místo svého objevu se dostaly samovolně, během desetitisíců let po zániku osad, ve kterých byly používány. Kde se tyto osady rozkládaly, není prozatím známo.

Mladší doba kamenná - neolit - kultura s vypichovanou keramikou (4800 - 4500 před Kristem)
Období se nese ve znamení prvních zemědělců, usazujících se trvale na jednom místě, pěstujících obilniny a zhotovujících první keramiku. Osada lidu s vypichovanou keramikou, název je odvozen od výzdoby keramiky řadami vpichů vytvářejících ornamenty, zcela výjimečně i obrys lidské postavy, se rozkládala někde v obci. Jámy s keramikou byly odkryty v roce 1926. Přesná lokalizace upadla do zapomnění a dnes se již neví, kde to přesně bylo.

Pozdní doba kamenná - eneolit (4500 - 2300 před Kristem)
Období se neslo ve znamení pokročilého zemědělství, které podpořil vynález oradla a kola a zvládnutí umění tavby mědi a výroby prvních měděných předmětů, šperků a nástrojů.

Člověk eneolitu vyhledával v Chabrech pro svůj život především prostor budoucích cihelen. Beranova cihelna se rozkládala východně od ulic Dopraváků a V Kratinách. Lid kultury zvoncovitých pohárů 2450-3900 před Kristem (názvy kultur jsou odvozeny od charakteristické keramiky, jejího tvaru, nebo výzdoby) zde pohřbíval své mrtvé. Hroby byly zničeny bez dokumentace ve 30. letech 20. století. Zachovaly se pouze keramické nádoby a kamenné zbraně, hroty šípů a úštěpy.

Malinského cihelna byla místem osídleným lidem kultury nálevkovitých pohárů 3900-3500 před Kristem a lidem kultury s kanelovanou keramikou. Ten zde po sobě zanechal hospodářské jámy a jeden kostrový hrob.

Lid eneolitu však osídloval i další plochy budoucích Chaber. Osada lidu kultury nálevkovitých pohárů se rozkládala také v místech Perštejnské ulice. Z blíže nelokalizovaných míst v obci jsou doklady osady řivnáčské kultury (3300-2900 před Kristem) a čtyři hroby kultury se šňůrovou keramikou (2850-2450 před Kristem).

Doba bronzová (1300 - 700 před Kristem)
Doba bronzová, během které člověk zcela zvládnul zpracování barevných kovů, mědi a cínu a výrobu bronzu se do dějin Chaber zapsala jak svou starší, tak i mladší fází.

Dokladem osídlení Chaber ve starší době bronzové je pohřebiště únětické kultury (nazvané podle vesnice Únětice) odhalené během archeologického výzkumu ve Žďárské ulici. Jen těžko si lze představit, že se zde rozkládalo mohylové pole s uměle navršenými mohylami, pod kterými byly ukládány ostatky doprovázené keramickými nádobami a předměty osobní potřeby z bronzu. Během staletí intenzivní zemědělské práce se násypy mohyl zcela ztratily. Hroby však přetrvaly až do doby, kdy byla na místě pravěkého pohřebiště zahájena výstavba rodinných domů.

Doklady osídlení mladší doby bronzové, knovízské kultury, dle vesnice Knovíz na Slánsku, jsou z prostoru Malínského cihelny. Další sídliště s jamami bohatými na keramický odpad a výrobky z bronzu se nacházelo v Ústecké ulici, v úseku mezi Spořickou a Prunéřskou ulicí. Třetí sídliště bylo zachyceno také při stavbě garáží u obecního rybníka a v Bolebořské ulici.

Starší doba železná (700 let před Kristem - 4. století před Kristem)
Doba železná se nese ve znamení výroby železa a zhotovování železných výrobků. Rozvinulo a zdokonalilo se hutnictví i kovářství. Ze železa se zhotovovaly nástroje denní potřeby, zbraně, šperky i kultovní předměty.

Doba železná zanechala v Chabrech jak svá sídliště tak i pohřebiště. Osada bylanské kultury starší doby železné se rozkládala v prostoru Malínskeho cihelny. Další osada se rozkládala v místech ulic Pod Václavem, Dvořákova a Libochovická. V pozůstatcích domů a jam se našla keramika, stolní i užitková, nástroje z kostí a keramické přesleny využívané při výrobě nití. Pohřebiště lidu Bylanské kultury se rozkládalo v místech ulice Do Rybníčků.

Mladší doba železná - Kelti (4. století - konec 1. století před Kristem)
Období nese ve znamení dokonalého zpracování železa, barevných kovů a výroby keramiky na hrnčířském kruhu. Keltové začali jako první na našem území používat platidla.

Přítomnost Keltů je doložena i v Chabrech. O jejich životě nás informuje nález jejich obydlí v ulicích Doksanská a V Americe a U Rybníčku s nálezy keramiky a výrobků ze železa. Také zde ukládali své mrtvé k věčnému spánku, což dokládá hrob ženy odkrytý v Doksanské ulici. Za svého života nosila bronzový náramek s pečetítkovými konci, který ji byl dán i na cestu na onen svět. Z blíže nelokalizovaných míst Chaber jsou další keltské nálezy, části opasků, spony a bronzové kruhy.

Doba římská (1. století - 4. století po Kristu)
Období, kdy se na území Čech usazují germánské kmeny Markomanů, je ve srovnání s předcházejícím obdobím v jistém smyslu obdobím úpadku. Keramika je opět zhotovována v ruce. Hradiště jsou opuštěna a osídlení směřuje na rovinné polohy, kde vznikají rozsáhlá sídliště. Germánští bojovníci se nechávají najímat do římské armády ve které bojují i vůči vlastním soukmenovcům. Jako odměnu, žold, kořist či dar, si do své vlasti, do Čech, přivážejí římské výrobky, nádoby z kovu, spony a také potraviny - víno - v nádobách zhotovených na kruhu.

První germánský hrob, žárový, byl v Chabrech objeven v roce 1868 v cihelně pana Špinara. Popelnice obsahovala vedle spálených lidských kostí také železný meč, bronzové udilo koňského postroje a bronzovou sponu, spínadlo oděvu. Další dva kostrové hroby byly objeveny v bývalé Hudečkově zahradě ve Spořické ulici (1952) a v Údlické ulici (1994). První pohřbená žena měla ve své výbavě dvě bronzové spony a náhrdelník ze sklených a jantarových perel, bronzových kroužků a vědérkovitých závěsků. Účes nebo šat ji spínala bronzová jehlice. Druhá pohřbená žena, jejíž hrob byl vyloupen, měla šat zdobený sponou. Doklady germánské osady se podařilo doložit nad Krbickou ulicí a pod Hrušovanským náměstím. Cizím římským výrobkem nalezeným v Chabrech, snad v areálu germánského sídliště, je mince císaře Proba (276-282).

Stěhování národů (5. století - 6. století po Kristu)
Následující doba stěhování národů se nese ve znamení velkých kmenových posunů. Na území Čech se opět objevuje keramika zhotovovaná na kruhu, jak cizí, římská, tak i domácí. Prozatím jediným dokladem osídlení během stěhování národů je sídlištní jáma zachycená v prostoru ulic V Americe a U Rybníčku v letech 1995 a 1996. Obsahovala keramiku a doklady výroby nití - přeslen.

Slované
Přítomnost Slovanů v Chabrech objevujících se na území Čech po polovině 6. století prozatím potvrzují jenom ojedinělé nálezy, pocházející pravděpodobně z hrobů odkrytých na jižním okraji Horních Chaber, keramická mísa, a na Malínského cihelně, nebo mezi východní zdí hřbitova a úpatím Červeného vrchu, bronzové záušnice zdobící původně vlas slovanských žen. Oba nálezy spadají do let 950-1150 po Kristu. Raně středověké hroby byly odhaleny i u kostela Stětí sv. Jana Křtitele, kde se pohřbívalo od 11. století až do počátku 20. století. Pohřbení v hrobech z 11. století měli bronzové záušnice a náramky ze sklených a fluoritových korálků.

 

YTc5ZDE2ZT