KONTAKT

Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha 8
tel: +420 283 851 272
fax: +420 283 851 277
dchabry@dchabry.cz
datová schránka: ztib27j
IČ: 00231274 DIČ: CZ00231274

AKTUALITY

arr3Dopravní opatření v termínu 15.1. – 28.1.2018Odbor dopravních agend - Akce, které probíhají v termínu od 15.1. – 28.1.2018. pdf... ... arr3Výsledky hlasování za územní celek Praha-Dolní Chabry, Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018arr3Volba prezidenta České republiky 2018, volební aplikacearr3Stavební akce s dopadem na dopravní provoz pro období 8.1.2018 – 21.1.2018Stavební akce s dopadem na dopravní provoz pro období 8.1.2018 – 21.1.2018 pdf ...... arr3Dopravní opatření v termínu 2.1. – 14.1.2018Odbor dopravních agend - Akce, které probíhají v termínu od 2.1. – 14.1.2018. pdf...... arr3Informační zpravodaj PID č. 01/2018 ... arr3Adventní provoz Kulturního centra, galerie a knihovny23.12. Otevřeno 24. - 26.12. Zavřeno 27. - 29.12. Otevřeno 30.12. - 1.1. ... arr3Svoz směsného a tříděného odpadu během vánočních a novoročních svátkůarr3Cesta k Ďáblickému hájiPrakticky jediná přístupová cesta do Ďáblického háje vede pro obyvatele Dolních Chaber pokračováním... arr3UPOZORNĚNÍ – SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADUUPOZORNĚNÍ – SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V pondělí 1.1.2018 nebude proveden svoz komunálního... arr3Opravy chodníkůDíky příznivému počasí pokračují práce na opravách místních komunikací a chodníků. Ve spolupráci s... arr3Víte kam odložit oleje ze smažených řízků a kaprů?Víte kam odložit oleje ze smažených řízků a kaprů? Ilustrační foto Málo kdo si dovede... arr3Změny v dětské ordinaci v Dolních ChabrechZměny v dětské ordinaci v Dolních Chabrech Spořická 300/58 233 544 420 praktický lékařpro... arr3Volba prezidenta republiky 12. a 13. ledna 2018 Volba prezidenta republiky Rozhodnutím Předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze 23.... arr3Opravy místních komunikacíV minulých dnech pokračovaly práce na opravách komunikací ve správě Městské části Praha – Dolní... arr3Likvidace černých skládekLikvidace černých skládek   Dnešního dne proběhla likvidace dvou černých skládek na severním... arr3MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘMOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.   Termíny přistavení: -        dne... arr3Tříděný odpadSběrné nádoby na kovové obaly Na vybraných stanovištích se zkušebně objevily nové sběrné nádoby... arr3Hřbitov po nedělní vichřiciNásledky nedělního řádění větru se nevyhnuly ani chaberskému hřbitovu. Spousta spadaných větví a v... arr3Sportovní hřiště při ZŠSportovní hřiště při ZŠ Rekonstrukce sportovního hřiště při ZŠ Spořická úspěšně... arr3Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2017 Obec: Praha-Dolní Chabry        ... arr3Černé skládkyMěstská část podala v souvislosti s dvěma černými skládkami v oblasti cesty do Veltěže  trestní... arr3Noční linka 913 poprvé v Dolních ChabrechNoční linka 913 poprvé v Dolních Chabrech   Od 8. října bude zahájen provoz pravidelné noční linky... arr3Poptávka na dodavatele prací – opravy místních komunikacíPoptávka na dodavatele prací – opravy místních komunikací   MČ Praha – Dolní Chabry hledá... arr3Metro "S" aneb nový železniční tunel pod PrahouJménem organizace ROPID si Vás dovoluji informovat o akci Metro S aneb nový železniční tunel pod... arr3Kolaudace náměstí BeranovKolaudace veřejných prostor komerčního centra Beranov Dne 22.8.2017  se uskutečnila kolaudace... arr3Podání námitek MČ k Územnímu řízení na stavbu „ Nové Chabry F a G “Městská část Praha – Dolní Chabry podala na základě návrhu Stavební komise Rady MČ... arr3Paralelní dráha na letišti Václava Havla - Podnět k zahájení přezkumného řízení ... arr3Čistou stopou Prahou aneb nejen auty přepraven jest člověk Čistou stopou Prahou aneb nejen auty přepraven jest člověk Na kole, pěšky, eko vozidly nebo třeba... arr3Na kole Prahou - nová cyklonavigace, která pomůže jezdit bez obav Aplikace Na kole Prahou chce v kombinaci informačních, motivačních a komunitních funkcí pomoci... arr3ARCHIV AKTUALITarchiv aktualit naleznete zde......

» O CHABRECH...
Dolní Chabry v datech
 • 11. století
  Výstavba prvního kostela v Chabrech. Kolem kostela jsou pohřbíváni obyvatelé osady Chabry - vsi Chrabercych.
 • 1092
  Listina Konráda Brněnského z roku 1092 uvádí poprvé Chabry jako „ves Chrabercych", kterou Konrád Brněnský daroval Ostrovskému klášteru. Ostrovský klášter je založen roku 999 Boleslavem II: (Codex diplomatikus Bohemiae1. Listina uložena v třeboňském archivu).
 • Přelom 11. a 12. století.
  V Dolních Chabrech vzniká na místě staršího kostela rotunda.
 • 1176
  A. Sedláček zaznamenává jednu z prvních zmínek o Chabrech, avšak bez udání pramene, ve kterém je obec uváděna. (Místopisný slovník historický -1908, 305 A .Sedláček).
 • 1185
  V roce 1790 při opravě starého oltáře byla objevena listina pocházející z roku 1185 dokládající existenci kostela. (P: Bedrníček: Příběhy pražských svatyní).
 • 1273
  Další, zcela nezpochybnitelná zmínka o Chabrech dochovaná v listině papeže Řehoře X. pro Strahovský klášter. Viterbský originál, z květnu 1273, obsahuje privilegium potvrzení svobod, jímž papež bere pod svou ochranu Strahovský klášter a potvrzuje jeho statky. Mezi obcemi patřícími klášteru jsou jmenovány i Chabry, v latinském originálu Graber. Podle tohoto dokumentu Chabry již ve 13. století náležely Strahovskému klášteru. (Archiv strahovského kláštera).
 • 1352
  Od tohoto roku je kostel Stětí sv. Jana Křtitele uváděn jako farní.
 • 1397
  Privilegium římského císaře a českého krále Václava IV. potvrzující, že Chabry jsou majetkem Strahovského kláštera.
 • 1410
  V 13. století spadaly Chabry nejdříve do Mladoboleslavské župy a následně do Kouřimského kraje. Urbář z roku 1410 zachytil nejen vzhled obce, ale také majetkové poměry a povinnosti obyvatel. Ve vesnici byl dvůr s dvěmi poplužími, jednou loukou, s dvěmi lesy, třemi rybníky a příslušným pastvištěm. Zároveň urbáž uvádí dvacet vlastníků půdy, a to většinou pod jejich křestními jmény, Jakub, Jeník, Tomáš, Klemens..., ale také pod přízvisky, Pečeně, Plyskota, Stryc.
 • 1420
  Po vypálení Strahovského kláštera se husité - pražané - zmocnili také jeho statků, tedy i Chaber. Předpokládá se, že ves byla zčásti vypálena, záznamy o tom však neexistují. Jisté je, že se tehdy ve zdejším kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele po určitý čas přijímalo podobojí.
 • 1421
  Pražany zabavena prebenda pražského kostela.
 • 1436
  Císař Zikmund zastavuje Chabry Starému Městu, dvůr se vrací Strahovskému klášteru. Dvůr samotný je po mnoho let zmiňován jako „dvůr pustý".
 • 1440
  Dvůr v Chabrech náleží Novému Městu pražskému.
 • 1469
  Jiří z Poděbrad postoupil část vsi Chabry Novému Městu pražskému, kostelu sv. Jindřicha, v jehož majetku zůstaly s malým přerušením až do počátku 18. století.
 • 1500
  Kolem roku 1500 byl kostel Stětí sv. Jana Křtitele vypálen.
 • 1515
  Dvůr v Chabrech uváděn jako pustý, panovník Vladislava II. vydává ve Vídni česky psané privilegium potvrzující Chabry jako majetek Strahovského kláštera.
 • 1528
  Poprvé uváděny Chabry jako Dolní - Pavel z Dolejších Chaber (Archiv český).
 • 1538
  V historických pramenech se poprvé objevuje druhá osada zvaná Horní Chabry. Původní ves Hořejší Chabry stávala v okolí dnešního Hrušovanského náměstí. V zápisu z roku 1538 se uvádí: „Martin z Nové Vsi na Moravě koupil sobě a Zuzaně manželce své statek a grunt od Vávry. Při tom trhu jsů sousedé títo: Jan rychtář, Havel krčmář a Petr z Hořejších Chaber...". Obec Horní Chabry sestávala z osmi větších gruntů, přičemž v čp. 7 byla rovněž krčma.
 • Po polovině 16. století byly osudy Dolních a Horních Chaber na řadu let odděleny a byly na sobě zcela nezávislé. Každá obec měla svého rychtáře a většinou i jinou vrchnost.
 • 1545
  S povolením císaře podstoupil opat Strahovského kláštera pustý dvůr v Dolních Chabrech Janu Keleckému z Kelče, pánu na Čimicích. Ten přebral závazek ročního poplatku 13 kop grošů českých ročně, jenž měl odvádět robotný lid Dolních a Horních Chaber, který měl dosud pronajatý polnosti náležející ke zpustlému dvoru.
 • 1547
  Farářem Duchkem, posledním Dolnochaberským farářem sloužícím podobojí, sepsaná poslední vůle. Ferdinand I., první habsburský panovník na českém trůnu, konfiskuje Novému Městu pražskému jejich pozemkové majetky, mezi nimiž byly také Horní Chabry.
 • 1583
  Ferdinandem I. zkonfiskované Horní Chabry získali Novoměstští v roce 1583 díky svolení císaře Rudolfa II. a poplatku 22 kop grošů míšeňských.
 • 1634
  V důsledku pobělohorských konfiskací byly Dolní Chabry protestantským Černhausům zkonfiskovány a dány Albrechtu z Valdštejna. Posléze, v roce 1639, jim byly navráceny.
 • 1639
  Během útoku švédských vojsk byla zpustošena obec a zapálena střecha kostela Stětí sv. Jana Křtitele.
 • 1618-48
  V letech třicetileté války zaniká farnost Dolní Chabry a kostel Stětí sv. Jana Křtitele se stává filiálním kostelem kostela sv. Václava na Proseku.
 • 1651
  8. května 1651 koupil hrabě Jan Hartvik z Nostic libeňské panství a s ním i Dolní Chabry a Čimice.
 • 1654
  Berní rula z roku 1654 zaznamenává v Dolních Chabrech 21 usedlostí.
 • 1662
  Po jedenácti letech držení prodal hrabě Nostic panství Dolní Chabry Starému Městu pražskému za 82 000 zlatých.
 • 1667
  Po skončení třicetileté války, během které byl kostel Stětí sv. Jana Křtitele vypálen, byla zahájena jeho obnova. Kostel dostal novou střechu. Nový strop byl posazen níže, než původní středověký. Na místě zbořené románské panské empory byla vybudovaná kruchta. V místech původního vstupu do románského panského sídla na západní fasádě, bylo zbudováno okno a pod ním vybourán nový slavnostní vstup. Část románských oken byla zazděna, okna na apsidě a jižní zdi byla zvětšena. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele byl po třicetileté válce znovuotevřen 15. prosince 1667.
 • 1663
  Gruntovní kniha zachycuje 13 usedlostí.
 • 1695
  A. J. Schönfeld ulil velký chaberský zvon ve zvonici u kostela Stětí sv. Jana Křtitele, zvon byl přelit v roce 1870.
 • 1719
  Císař Karel VI. povolil novoměstským zádušní vesnici Horní Chabry za 10 000 zlatých Starému Městu. Tím se vsi (Horní a Dolní Chabry) spojily v jednu obec pod společnou vrchností, v jejímž majetku zůstaly až do poloviny 19. století.
 • 1777
  Obec čítá 8 sedláků, 9 chalupníků - 17 popisných čísel v Dolních Chabrech.
 • 1780
  Založena škola.
 • 1790
  Při opravě starého oltáře objevena listina pocházející z roku 1185 a dokládající existenci kostela Stětí sv. Jana Křtitele.
 • 1840
  Kostel Stětí sv. Jana Křtitele získal obraz Jan Křtitel křtí Ježíše Krista, signovaný na zadní straně „Joseph Hamann".
 • 1842
  Mapa stabilního katastru zaznamenává v Chabrech celkem 20 usedlostí.
 • 1843
  V kostele Stětí sv. Jana Křtitele byl umístěn menší zvon s nápisem „Pokřtěn na jméno sv. Jana Křtitele roku 1843, ulit v Praze od Karla Belmanna" (Pokřtěn ve gmenu swatého Iana Křtitele roku 1843 fusa Pragae a Carolo Belimann1847).
 • 1870
  Přelití velkého zvonu z roku 1695. Nápis na něm, ve staročeštině, hlásá „Zvon tento litý je nákladem zádušného chrámu Páně sv. Jana stětí v Dolejších Chabrech za správy primátorství v Starém Městě pražském pana Jana Saxa roku MDCLXXXV /1695/. Byl Zhotoven A. J. Schönfeldem a přelit roku 1870 na náklady zádušného úřadu v Praze za náměstka purkmistra Josefa Huleše".
 • 1880
  Do oltářní mensy kostela Stětí sv. Jana Křtitele byly vloženy ostatky sv. mučeníků Horáta a Cecílie. Doprovázela je listina kardinála a biskupa Bedřicha knížete Schwarzenberga.
 • 1905
  Průzkum a důkladná oprava kostela Stětí sv. Jana Křtitele. V apsidě byla odhalena nástěnná malba Krista ve svatozáři s anděly, Pannou Marií a patronem kostela sv. Janem Křtitelem. Pod nimi byl odhalen pás s postavami apoštolů. Odkryté malby byly v románském duchu domalovány. Po roce 1905 došlo v lodi kostela k zabílení šablonových maleb z 19. století, aby do popředí vystoupila nejstarší románská výzdoba.
 • 1927
  Započato s parcelací polí na stavbu malých rodinných domků
 • 1930
  Dle Chytilova místopisu ČSR je zde 126 domů.
 • 1938
  Odstranění vnějších omítek kostela až na opukové zdivo. Podnětem byla mylná představa, že románské stavby nebyly omítané, a rovněž snaha jednoznačně poukázat na románské stáří kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Omítka byla zachována pouze na mladších přístavcích sakristie a vstupu a na nejvíce poškozeném západním průčelí.
 • 1940
  Dle K. Dvořáka je ve vsi 199 domů.
 • 1968 1. ledna
  Dolní Chabry jsou připojeny k Praze a jsou součástí obvodu Prahy 8.
ZmI2N