KONTAKT

Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha 8
tel: +420 283 851 272
fax: +420 283 851 277
dchabry@dchabry.cz
datová schránka: ztib27j
IČ: 00231274 DIČ: CZ00231274

AKTUALITY

arr3Poděkování občanůmPoděkování občanům   Rada MČ Praha – Dolní Chabry děkuje všem, kteří byli účastni včerejšího... arr3Kruhový objezd Spořická x K ĎáblicůmRealizační firma stavby objezdu zahájila přípravné práce. Staveniště bude předáno 1.6.2016. Práce... arr3Program Čistá energie Praha ... arr3POZVÁNKARada MČ Praha – Dolní Chabry zve všechny občany na diskusní setkání dne 25.5.2016 od 18 hodin ve... arr3projekt Kraje pro bezpečný internet 2016arr3Beachvolejbalový areál BeranovNa základě dohody Rady MČ s majitelem beachvolejbalového hřiště v areálu Beranov, je v rámci... arr310.000.000,- Kč – Nadační fond29.4.2016 byla v souladu se Smlouvou o spolupráci mezi MČ Praha – Dolní Chabry a Nadačním fondem... arr38. května – Den vítězstvíTaké zástupci MČ Praha – Dolní Chabry uctili památku obětí II. světové války. Při příležitosti... arr3HALY GOODMAN – ZDIBYHALY GOODMAN – ZDIBY Rada MČ Praha – Dolní Chabry zaujala nesouhlasné stanovisko k plánované... arr3AZÚR - kasační stížnostDne 28.4.2016 bylo prostřednictvím AK Dohnal a Bernard podáno doplnění ke kasační stížnosti proti... arr3Darovací smlouva s Nadačním fondem StarGroupMČ Praha – Dolní Chabry uzavřela dne 25.4.2016 s Nadačním fondem StarGroup darovací smlouvu na... arr3Očkování proti vzteklině 9.5.2016 v 19.00arr3Revize dětských hřišťDětská hřiště ve správě Městské části Dolní Chabry prošla pravidelnou údržbou. Nezbytnou podmínkou... arr3Výstavba komerčního centra BeranovNa základu požadavku občanů z Kobyliské ulice, bylo z dodavatelem stavby Komerčního centra Beranov... arr3Otevření nového sběrného dvora hl. m. PrahyNa území městské části Praha - Ďáblice byl otevřen sběrný dvůr, jehož provozovatelem je společnost... arr3Ze zasedání Zastupitelstva MHMPZastupitelstvo MHM Prahy schválilo na jednání dne 28.4.2016 proces k pořízení Návrhu zadání úprav ÚP... arr3OBNOVA TŘEŠŇOVKY POKRAČUJEPoněkud stranou zájmu pokračují práce na obnově třešňového sadu za hřbitovem, podél cesty do... arr3Kruhový objezd Spořická x K ĎáblicůmUž několik let avizovaný kruhový objezd za podjezdem na Spořické začíná dostávat reálnější naději.... arr3Přechod pro pěší - BILLABezpečnější přístup k prodejně BILLA na Ústecké ulici by měl zajistit nový přechod pro pěší. Jen... arr3Ukliďme Česko - ukliďme ChabryVelké poděkování všem, kteří se podíleli v sobotu 16. dubna na akci Ukliďme Česko. Organizátorům -... arr3Ukliďme Chabry – akce jako BLESK!Ve čtyřech skupinách se 60 dobrovolníků rozběhlo po čtyřech vytypovaných lokalitách – panelovou ... arr3Univerzita Karlova zve ... arr3Významná návštěva V Dolních Chabrecharr3Nebušice vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele – ředitelky Základní školy a mateřské školyarr3ÚPRAVA STROMU NA HRUŠOVANSKÉM NÁMĚSTÍVe čtvrtek 24.3.2016 provede na základě odborného posudku zahradnická firma bezpečnostní úpravu... arr3Uklid'me ChabryPojd'me spoledně uklidit nepořádek v našem okoli !!! ... arr3AZÚR hl. m. Prahy ve věci SOKP a letiště RuzyněVzhledem k zamítavému rozsudku městského soudu rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Chabry o... arr3Chodník Dolní Chabry – ČimiceZastupitelstvo MČ schválilo dne 2.3.2016 záměr na vybudování chodníku s osvětlením podél severní... arr3Vlajka pro TibetMČ Praha – Dolní Chabry se dne 10.3.2016 již tradičně připojila k akci vlajka pro Tibet.   ... arr3Finanční dar ve výši 42.000.000,- KčZastupitelstvo MČ projednalo na zasedání dne 2.3.2016 návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci s... arr3Zastupitelstvo MČ schválilo podmínky pro zveřejňování smluv.Na základě rozhodnutí Rady MČ uvedla MČ Praha – Dolní Chabry od 1.1.2016  do zkušebního provozu... arr3Odmítnutí žaloby proti AZÚR ve věci SOKP.Rozhodnutím městského soudu se potvrdila přetrvávající vůle, se již konstruktivně problémem... arr3ARCHIV AKTUALITarchiv aktualit naleznete zde......

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ

Vydává a schvaluje MČ Praha-Dolní Chabry,
Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

Šéfredaktor: Prom. ped. Martin Cutych
Redakční rada: Hana Francová, Mgr. Klára Zuzáková, Miroslav Malina
Grafika: Rcom.cz s.r.o.
Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku.

Příští uzávěrka: 15.06.2016
(příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

Kontakty na zpravodaj

telefon: 283 852 858
mobil: 604 976 653

pro zasílání příspěvků: zpravodaj@dchabry.cz

pro zasílání inzerce: inzerce@dchabry.cz

šablona pro výpočet ceny inzerce:

Poslední elektronické vydání Chaberského zpravodaje
ČERVEN 2016

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ - ARCHIV
(zde najdete starší výtisky Chaberského zpravodaje)
CHABERSKÝ ZPRAVODAJ - INZERCE
(zde najdete informace o podávání inzerce do zpravodaje)
YWNiMj