KONTAKT

Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha 8
tel: +420 283 851 272
fax: +420 283 851 277
dchabry@dchabry.cz
datová schránka: ztib27j
IČ: 00231274 DIČ: CZ00231274

AKTUALITY

arr3Rekonstrukce Ústecké ulicePokračuje příprava dokumentace na rekonstrukci Ústecké ulice.Občané mohou své návrhy a připomínky... arr3Ptačí chřipka - informace pro veřejnostInformace pro verejnost Kontrola biologicke bezpecnosti - letak pro chovatele Ptačí chřipka -... arr3Výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ředitelka MŠVýběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ředitelka MŠRada MČ rozhodla o vyhlášení výběrového... arr3Informační zpravodaj PID č. 02/2017pdf ... arr3Výběrové řízeníVážené kolegyně, vážení kolegové,Prosím o zveřejnění přiloženého inzerátu na úřední desce ,případně... arr3Semafor na Spořické – pokračováníRada MČ na svém pondělním zasedání rozhodla o pokračování jednání o instalaci světelnéhořízení... arr3Rekonstrukce Ústecké ulicePokračuje příprava dokumentace na rekonstrukci Ústecké ulice. Občané mohou své návrhy a připomínky... arr3Harmonogram svozu nebezpečného odpadu pro rok 2017 MČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRO ROK ... arr3Informační zpravodaj PID č. 1/2017pdf ... arr3Obsazení pracovního místa - technický pracovník / správce objektupdf ... arr3Zastupitelstvo MČ – výsledky místního referendaDo programu jednání Zastupitelstva MČ Praha - Dolní Chabry konaného dne 14.12.2016 byl zastupitelkou... arr3Ptačí chřipka - informace pro veřejnost ... arr3K žádosti MČ o zřízení světelné křižovatky Spořická x Osecká.Zamítnutím žádosti se bude zabývat Rada MČ na svém nejbližším zasedání. PDF ... arr3REKONSTRUKCE ÚSTECKÉ ULICEDne 7.12.2016 proběhlo na ÚMČ Praha 8 koncepční jednání koordinace dopravních staveb na území MČ... arr3Tranzitní doprava a Dolní Chabry30. listopadu 2016 se v Odolena Vodě uskutečnilo setkání zástupců měst, obcí, krajského úřadu... arr3Návrh dopravních opatření v obci.Úřad MČ Praha 8, odbor dopravy vydal zamítavé stanovisko k našemu návrhu na realizaci dopravních... arr3Kontaktní čísla pro veřejnost v případě problémů se svozem AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – vývoz komunálního odpadu a separací na území... arr3Změna jízdního řádu linky č. 202Od úterý 1. listopadu 2016 dochází ke změně Jízdního řádu autobusové linky č. 202.   INFORMACE... arr3Informační zpravodaj PID č. 19/2016PDF ... arr3Nové jízdní řády autobusů platné od 15.10.2016Nové jízdní řády autobusů platné od 15.10.2016 Zítřejším dnem vstupují v platnost nové jízdní řády... arr3Autobusy v novém - trvalý stav od 15.10.2016 Trvalé změny PID od 15. října 2016 Od soboty 15. října 2016 dochází, v návaznosti na změny... arr3Významná kulturní událost v Chaberském dvořecarr3PARKOVACÍ ZÓNY V HLAVNÍM MĚSTĚRada MČ Dolní Chabry se dne 4.října 2016 usnesla, že ve věci zřizovaných parkovacích zón, podpoří... arr3Zřízení nové MŠ BeranovZastupitelstvo MČ přijalo dne 26.9.2016 usnesení o zřízení nové MŠ Beranov. Dále schválilo... arr3Modré parkovací zónyDne 3.10.2016 předložil starosta  MČ na pravidelném zasedání zástupců Svazu městských částí MHMP... arr3Účelová dotace MHMP ve výši 480.000,-KčNa základě požadavku Rady MČ byla Dolním Chabrům přidělena účelová dotace ve výši 480.000,- Kč,... arr3Zřízení nové MŠ BeranovZřízení nové MŠ Beranov   Rada MČ projednala na svém zasedání dne 12.9.2016 návrh na zřízení... arr3Rekonstrukce sportoviště u ZŠ SpořickáV souladu s dohodnutým postupem na rekonstrukci sportovního hřiště při ZŠ Spořická, předal vedoucí... arr310.000.000,- Kč – Nadační fond29.4.2016 byla v souladu se Smlouvou o spolupráci mezi MČ Praha – Dolní Chabry a Nadačním fondem... arr3Darovací smlouva s Nadačním fondem StarGroupMČ Praha – Dolní Chabry uzavřela dne 25.4.2016 s Nadačním fondem StarGroup darovací smlouvu na... arr3Finanční dar ve výši 42.000.000,- KčZastupitelstvo MČ projednalo na zasedání dne 2.3.2016 návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci s... arr3ARCHIV AKTUALITarchiv aktualit naleznete zde......

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ

Vydává a schvaluje MČ Praha-Dolní Chabry,
Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

Šéfredaktor: Prom. ped. Martin Cutych
Redakční rada: Hana Francová, Mgr. Klára Zuzáková,
Miroslav Malina, Mgr. Barbora Šedová
Grafika: Rcom.cz s.r.o.
Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku.

Příští uzávěrka: 15.02.2017
(příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

Kontakty na zpravodaj

telefon: 283 852 858
mobil: 604 976 653

pro zasílání příspěvků: zpravodaj@dchabry.cz

pro zasílání inzerce: inzerce@dchabry.cz

šablona pro výpočet ceny inzerce:

Poslední elektronické vydání Chaberského zpravodaje
LEDEN 2016

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ - ARCHIV
(zde najdete starší výtisky Chaberského zpravodaje)
CHABERSKÝ ZPRAVODAJ - INZERCE
(zde najdete informace o podávání inzerce do zpravodaje)
MTViZTY5ND