Komise RMČ

Komise stavební a dopravní:

předsedaJosef Malý
členovéIng. Vladimír Musil, Ing. Vilém Knobloch

 


Komise školská a sportovní:

předsedaProm. ped. Martin Cutych
členovéMiloslav Hofman, Mgr. Zdenka Chaloupecká, PhDr. Helena Kalábová, Lenka Nikodýmová, Ing. Petr Hrdlička

 


Komise kulturní a sociální:

předsedaPhDr. Věra Doušová
členovéAlžběta Kalendová, Růžena Klimešová, Alena Markantová, Stanislava Klocperková, Hana Francová, Ing. Barbora Floriánová, Vendulka Peterková 

 


Komise životního prostředí:

předsedaJan Vokurka
členovéJosef Kalenda, Jiří Hronek, Stanislav Vyšín, Evžen Kváč, Radovan Štěpánek

 


Komise Pro projednávání přestupků:

předsedaMgr. Jan Kliner
členovéLucie Knoblochová, Jitka Goldsteinová