Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ

Pražské plynárenské, a.s.

 

Termíny přistavení:

 

-        dne      4. 1. 18   od   12,00    do  14,30   hod.

-        dne      7. 3. 18   od   14,30    do  17,00   hod.

-        dne    11. 4. 18   od   10,30    do  13,30   hod.

-        dne    17. 5. 18   od   12,00    do  14,30   hod.

-        dne    21. 6. 18   od     8,00    do  11,00   hod.

 

 

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato,  označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti u  úřadu MČ, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry.

Pražská plynárenská, a.s., ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., a úřadem MČ Praha – Dolní Chabry nabízí  odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s., mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu  bez návštěvy kontaktních míst v Praze 1  a  4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

-         zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu

-         změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)

-         převzetí reklamace

-         výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

-         informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu

-         tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na číslech  267175366  a  267175202,  www.ppas.cz