Tramvaj

Již v roce 2011 jsme otevřeli myšlenku prodloužení tramvajové trati z Kobylis do Dolních Chaber. Tu jsme vzápětí podpořili návrhem na změnu územního plánu hl. m. Prahy týkající se Ústecké ulice. S narůstající dopravní zátěží v okrajových částech Prahy a jejich nejbližším okolí se k otázce řešení pohodlného a rychlého spojení veřejnou dopravou přiklánělo stále více městských částí a přilehlých obcí za hranicemi hlavního města.

S možností prodloužení tramvaje z kobyliské vozovny dále na sever začal v následujících letech počítat také IPR a za svou vzal později myšlenku rovněž Dopravní podnik hl. m. Prahy. V roce 2017 se uskutečnilo několik koordinačních schůzek a vznikla dokonce podrobná studie zabývající se zlepšením dopravní dostupnosti v okolí hl. m. Prahy, konkrétně „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“ jejíž část naleznete níže.

Počátkem roku 2018 rozhodla Rada Středočeského kraje o záměru stavby a zahájení investorských akcí s ní souvisejících. Výstavba tramvajové trati do Zdib přes Dolní Chabry včetně několika P+R parkovišť by tak mohla být zahájena už v roce 2022. V dalších krocích bude rozhodující vyjádření DPP, spolupráce s pražským magistrátem, hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) ale i politická vůle dotáhnout projekt do zdárného konce.

Pro Dolní Chabry by rozšíření tramvajové sítě znamenalo značné ulehčení již dnes tak přepjaté dopravě na Ústecké a v jejím okolí. Veškeré přípravy jsou však stále v procesu.