Výbory zastupitelstva

Finanční výbor:

předsedaPhDr. Věra Doušová
tajemnice Lýdie Patáková
členovéIng. Iva Merhautová, Ing. Miloslav Pexa, Mgr. Jiří Šmíd, Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková

 


Kontrolní výbor:

předsedaJan Vokurka
tajemniceDaniela Pisingerová
členovéDr. Ing. Přemysl Vávra,  Mgr. Pavel Richter a Martin Knížek, Ing. Alena Hájíčková