Velkoobjemové kontejnery - VOK

Datum: 
08.04.2018 09:00 - 13:00

Dolní Chabry

Bílenecké náměstí

08.04.2018

09:00

13:00

1

Dolní Chabry

Na Pěšině

08.04.2018

09:00

13:00

1

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU URČENY PRO BIOODPAD !!!

Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Fotogalerie: