Neformální jednání s opozicí nad společnými cíli a složením komisí

Radní městské části se v pondělí 19. 11. 2018 sešli s pěti opozičními zastupiteli, aby si neformálně pohovořili o současném vývoji v Dolních Chabrech. Během večerního jednání na místní radnici proběhla také debata nad zastoupením opozičních členů v nově vytvářených komisích pro další čtyřleté období. Všem opozičním zastupitelům byla nabídnuta místa v komisích a je potěšující, že kromě jedné výjimky všichni opoziční zastupitelé práci v komisích přijali. Finální podobu všech komisí se občané dozví ihned po formálním schválení na nejbližším zasedání Rady, pravděpodobně již tento pátek.

Pro další práci radní navrhli ustanovení společných pracovních skupin k náročnějším tématům. První taková skupina byla ustanovena k úpravám Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry, k němuž mají všechny strany své připomínky a návrhy na zlepšení a každá zde proto bude mít svého zástupce. Cílem nejen těchto skupin bude snaha dlouhodobě spolupracovat bez ohledu na „stranickou příslušnost“ a řešit nastolenou problematiku k užitku všem.
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.