Starostové pro okruh se sešli v Dolních Chabrech

Ve čtvrtek 17. 1. 2019 se na radnici v městské části Praha-Dolní Chabry sešlo uskupení Starostové pro okruh. Hlavním bodem diskuze byla aktuální situace v přípravě výstavby Pražského okruhu, ke kterému se v posledních dnech strhává velká mediální pozornost. Starostové se v diskuzi shodli na tom, že je nutné požadovat skutečně komplexní a odborné posouzení variant trasy okruhu s vyhodnocením všech ekonomických, dopravních, ekologických a hygienických parametrů, ale i parametrů sociologických a demografických. Dle uskupení nelze prosazovat variantu, která by přinesla na území hl. m. Prahy kamionovou dopravu. V nejbližší budoucnosti proto považují za nutné posouzení variant okruhu, na jehož základě by se mělo o budoucí trase rozhodovat. Za městskou část se setkání zúčastnila starostka Barbora Floriánová a za Komisi pro okruh Miroslav Malina, Hana Francová a Milan Golas.

Tiskovou zprávu z čtvrtečního setkání naleznete níže:

Starostové pro okruh zdůrazňují, že kamiony do Prahy nepatří a požadují komplexní posouzení variant Pražského okruhu

Ve čtvrtek 17. 1. 2019 se na radnici v městské části Praha-Dolní Chabry sešlo uskupení Starostové pro okruh, které diskutovalo o aktuální situaci v přípravě výstavby Pražského okruhu. S odkazem na své ustavující prohlášení z roku 2015 požaduje skutečné komplexní a odborné posouzení variant trasy okruhu s vyhodnocením všech ekonomických, dopravních, ekologických a hygienických parametrů, ale i parametrů sociologických a demografických.

Opakovaně upozorňujeme na to, že v současně prosazovaném řešení Pražského okruhu bude přiváděna veškerá kamionová doprava na území hlavního města. Kamiony do Prahy nepatří!

Uskupení Starostové pro okruh sdružuje devět pražských městských částí a čtyři obce ze Středočeského kraje s cílem jednotného společného postupu při řešení dostavby Silničního okruhu kolem Prahy.

Mluvčí Starostů pro okruh:

Stanislav Němec - starosta obce Radonice
tel.: 602 217 209, e-mail: s.nemec@farmes.cz

Mgr. Štrobová Alena - starostka MČ Praha-Horní Počernice
tel.: 271 071 680, e-mail: alena_strobova@pocernice.cz

Petr Hejl - starosta MČ Praha-Suchdol
tel.: 222 361 418, 220 920 280, e-mail: p.hejl@suchdol.cz

Korespondenční adresa:
Starostové pro okruh
Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha - Dolní Chabry

www.starostoveprookruh.cz

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.