Přechodné krátkodobé ubytování na území městské části Praha-Dolní Chabry

Informace pro občany poskytující přechodné krátkodobé ubytování na území městské části Praha-Dolní Chabry

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáže jiný důvod svého pobytu. Tato osoba je poplatníkem poplatku. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, tato osoba je plátcem poplatku. Předmětem poplatku je přechodný pobyt na území obce za úplatu a není přitom podmínkou pobyt v ubytovacím zařízení, zpoplatnitelný je i pobyt v rámci tzv. „sdíleného ubytování“. 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, § 3, odst. 3), ve znění pozdějších předpisů.

Obecně závazná vyhláška č. 27/2003 Sb. Hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, ve znění pozdějších předpisů

https://www.dchabry.cz/formulare-zadosti

http://sdileneubytovani.praha.eu/jnp/

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/poplatky/mistni_poplatek_za_za_lazensky_nebo.html

 

Gabriela Chamrová

podatelna@dchabry.cz

tel : 283 851 272

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.