ANKETA K TRAMVAJOVÉ TRATI KOBYLISY – ZDIBY

Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy zveřejnil Dopravní podnik hl. m. Prahy a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje záměr výstavby nové tramvajové tratě od současné tramvajové smyčky Vozovna Kobylisy a dále ulicí Ústecká v Dolních Chabrech, po stávající silnici II/608 do Zdib. Následně bylo Radou Středočeského kraje schváleno zadání zpracování projektové dokumentace sdružením firem „Společnost TT Zdiby“. Prodloužení trasy tramvaje je navrženo v celkové délce 5,445 km a stavba by měla stát 2,36 miliardy korun.

Cílem záměru má být zkapacitnění veřejné dopravy v severní oblasti Prahy a propojení se Středočeským krajem, kdy současné autobusové spoje již podle zadavatele záměru kapacitně nedostačují. Dalším důvodem připravované výstavby tramvajové tratě je omezení počtu automobilů jedoucích ze Středočeského kraje do Prahy a jejich zachycení na P+R parkovištích. Toto řešení předpokládá, že dosavadní čtyřproudová silnice II/608 a ulice Ústecká budou přestavěny na dvouproudové uspořádání.

Součástí záměru je rovněž výstavba dvou parkovacích objektů. Terminál P+R Zdiby zahrnuje parkoviště o celkové kapacitě 420 parkovacích stání pro osobní automobily a nacházet se bude vedle stávající celnice na okraji Zdib. Terminál P+R a tramvajová smyčka Sedlec budou umístěny v prostoru za dálniční křižovatkou D8 x I/9 x II/608 (D8 překlene mostní estakáda). Samotný terminál a smyčka budou součástí parkovacího domu o kapacitě 840 parkovacích míst.

Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2022, termín dokončení rok 2023.

Plánovaná výstavba TT Kobylisy – Zdiby se prolíná s dalšími v současné době známými stavebními záměry v Dolních Chabrech či se nachází v jejich bezprostřední blízkosti a bude nutno ji koordinovat. Tyto záměry jsou v různé fázi rozpracovanosti jako např. plánovaná výstavba vedení vysokého napětí 400 kV.


Stávající dokumentaci k posouzení EIA naleznete na webu: portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1088

Informaci o rozhodnutí Středočeského kraje naleznete na webu: https://www.kr-stredocesky.cz/urad


V anketě bude možné hlasovat do 28. února 2019. Anketní listy budou lidem v nejbližších dnech doručeny také do jejich poštovních schránek. 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.