Slovo starostky Barbory Floriánové 5.6.2019

Milí Chaberáci,

jak jste pravděpodobně zaznamenali, byla jsem koaličním partnerem obviněna ze změny postoje k okruhu. Můj postoj k okruhu je neměnný, obecně známý a ověřitelný a také jediný, který při všech jednáních prosazuji. Jsem naprosto proti okruhu přes Chabry. Koaliční partner proto ani nemůže uvést žádné takové jednání, protože zkrátka neexistuje. Osočení bulvárně postavil jen na jakýchsi blízkých vztazích.
Opravdovou příčinou tohoto lživého obviňování ze strany koaličního partnera není okruh, ale spíše zamítnutí návrhu magistrátním zastupitelstvem ze dne 25.dubna 2019 na změnu Z 2866, tedy de facto změnu na stavební pozemek, jehož vlastníka lze vyhledat v katastru nemovitostí. O tom se můžete přesvědčit i z usnesení rady naší MČ ze dne 13.5. 2019. Pro informaci, pro zamítnutí návrhu na změnu Z 2866 hlasovalo 49 zastupitelů MHMP, nikdo nebyl proti, a to napříč politickými stranami.
Na výroky uvedené v dopisu VpCh o mých domnělých pochybeních jsem reagovala a stojím si za tím, že jsou lživé a vykonstruované a jejich účel je nejspíše snaha naopak zakrýt evidentní a doložitelná pochybení ze strany koaličního partnera, jako je neúčast na jednání zastupitelstva, na kterém se jednalo o rozpočtu, snaha o zasílání neprojednaných právních dokumentů, chybná interpretace zákona, či neznalost a jednání bez pověření, kvůli čemuž je nyní neplatný mimo jiné výsledek výběrového řízení na tajemníka MČ, či neomluvená neúčast na radách vedoucí k neprojednávání důležitých bodů a další pochybení.

Kromě toho, že mě uvedené obvinění pracovně poškozuje a poškozuje také zejména kroky, které pro kauzu okruhu činím, tak mě vyvracení očividných lží odvádí od skutečně potřebné práce, kterou je v tuto chvíli zejména výběrové řízení na dostavbu školy, což je zásadní a nezbytně nutný projekt Chabry. Doufám, že tyto stávající útoky vůči mé osobě se nepřenesou do tohoto dlouhodobě připravovaného projektu školy.

Vzhledem k tomu, že projekt stojí právě tento týden před výběrem zhotovitele na dostavbu školy a protože

- se radní Vpch účastnili velmi sporadicky a nyní se vůbec neúčastní posledních schůzek projektu za 250 milionů Kč

- nemáme dosud územní souhlas s mobilní jídelnou pro ZŠ sousedního vlastníka, kde je spoluvlastníkem pan Josef Malý

- po zamítnutí změny Z 2866 pan Josef Malý ani ostatní vlastníci nereagovali na žádost, která jim byla oficiálně zaslána, zda je možné během stavby užívat pozemek, který škola užívá a s jehož užitím se v původní dokumentaci předběžně počítá

- JUDr. Petr Malý vznáší překvapivě až v poslední době i písemně četné dotazy k dostavbě školy, byť se tedy schůzek s odborníky neúčastní

- radní opakovaně nepřišli na Radu a nelze tak odsouhlasit důležité body jako je například souhlas s podáním žádosti o Evropské fondy, což představuje důležitou součást financování projektu

mám velké obavy právě o projekt školy, kterému věřím a stál mnoho úsilí mnoha odborníků, a tedy tomu, aby byl řádně vybrán zhotovitel, věnuji svoji maximální pozornost.

Celá situace nesmírně zatěžuje práci úřadu a ohrožuje celý projekt. Tento týden jsem zažádala o podporu projektu napříč celým zastupitelstvem. K dalším případným výpadům na mou osobu se již pokud možno nebudu vyjadřovat a budu se soustředit na projekt a práci pro Chabry, jak považuji za správné a jak bez výjimek činím po celou dobu. Děkuji.

Komentáře

Vážená paní starostko, důrazně Vás žádám, abyste nezneužívala prostoru oficiálních webových stránek MČ k prezentaci svých soukromých názorů, postřehů a napadání občanů Dolních Chaber. Podobné texty patří na soukromé stránky a je nepřípustné tímto způsobem prostor pro oficiální sdělení radnice zneužívat. Žádám Vás tímto o okamžité stažení textu Vašeho vyjádření z webu MČ. Jan Vokurka, 1. místostarosta

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.