MČ Praha - Dolní Chabry nabízí k odkupu v rámci insolvenčního řízení Škodu Felicii