Dolní Chabry poslaly připomínky k 3. aktualizaci ZÚR Středočeského kraje

Dolní Chabry se připojily k připomínkování 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Připomínky byly krajskému úřadu odeslány tento týden a celkem obsahují šest stěžejních bodů. Městská část přímo sousedí se Středočeským krajem a na jejím území prochází napojení komunikace II/608, která tvoří doprovodnou komunikaci k dálnici D8, další mezikrajové komunikace a také vlastní plánovaný záměr navrhované trasy Silničního okruhu kolem Prahy.

Výčet připomínek k 3. aktualizace ZÚR Středočeského kraje:

  1. Požadavek na komplexní řešení dopravního zatížení území v okolí komunikace II/608 od údolí řeky Vltavy až k okolí zaústění dálnice D8 do území hl. m. Prahy.
  2. Požadavek na zpracování řešení projektu Silničního okruhu kolem Prahy a tramvajové trati Kobylisy – Zdiby.
  3. Požadavek o komplexní zadání územně dopravní studie místní dopravní infrastruktury.
  4. Požadavek na rozvoj systému pěších a cyklistických tras.
  5. Požadavek na zajištění zmírnění negativních vlivů výrobních logistických areálů.
  6. Požadavek na důsledné řešení zelených pásů.

Dokument 3. aktualizace ZÚR Středočeského kraje je k nahlédnutí na Krajské, úřadu Středočeského kraje nebo na jeho webových stránkách: https://www.kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/3.-aktualizace-zasad-....

Komunikace Středočeského kraje, ilustrativní fotografie.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.