Rozpočtové provizorium bylo schváleno

Na programu 8. veřejného zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry konaném 18. prosince 2019 bylo celkem jedenáct bodů a tři další byly zastupiteli přidány během schvalování programu jednání. Nejdůležitější předkládané body souvisely s rozpočtem městské části a na všech z nich byla nalezena většinová shoda. 

Rozpočet městské části je přímo navázán na rozpočet hlavního města, který Praha schvaluje až ke konci roku. Městské části proto běžně vstupují do nového roku v rozpočtovém provizoriu, což zastupitelé na včerejším zasedání jednohlasně potvrdili. Kompletní rozpočet na rok 2020 bude předložen na prvním novoročním zasedání. Všichni přítomní zastupitelé souhlasili také se dvěma rozpočtovými opatřeními, které do rozpočtu městské části zapojují téměř 950 tisíc korun z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na dvě mateřské školy, 380 tisíc korun z výherních hracích přístrojů a 400 tisíc korun jako příspěvek jednoho z developerů na základě pravidel pro developery schválených v tomto roce.

Zastupitelé rovněž souhlasili s uzavřením smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s městskou částí Praha-Ďáblice, která zajistí sociálního pracovníka pro obě městské části pro příštích dva a půl roku. Fotbalovému sportovnímu klubu a TJ Sokol Dolní Chabry zastupitelé schválili dary v celkové výši 200 tisíc korun a odměny byly jako každoročně přiděleny také komisím a výborům.

V informativních bodech starostka seznámila přítomné s průběhem výběrového řízení na dostavbu základní školy, oznámila výběr zhotovitele PKS stavby a. s. a další kroky vedení radnice, kterými budou ještě do konce roku podepsání smlouvy se zhotovitelem a poté předání staveniště. Další informace se týkaly podaných připomínek k části záměru Pražského okruhu a uskutečněných jednáních v téže věci se Starosty pro okruh nebo zástupci magistrátu.

Dění na pražském magistrátu se týkaly také příspěvky opozičních zastupitelů. Ti na základě dílčího dopisu z komunikace mezi magistrátem a městkou částí požadovali zrušení jednoho z dřívějších usnesení schvalující dodatek č. 4 ke smlouvě s developerem Nových Chaber, který považovali v rozporu s výsledkem referenda. Dodatkem se developer Star Group zavázal snížit budoucí výstavbu fáze F a G o šesté navrhované podlaží a převést městské části příspěvek ve výši 30 milionů korun na podporu veřejné infrastruktury. Vedením radnice a právníkem městské části bylo všem přítomným vysvětleno, že tento dopis je pouze částí komunikace v neuzavřeném a neveřejném řízení a není v žádném případě závěrečným rozhodnutím magistrátu. To bylo doloženo pouze několik hodin starým dopisem ředitele odboru legislativního a právního Tomáše Havla, který potvrdil, že celá věc není uzavřena a městská část má samozřejmě možnost uvést ve věci další argumenty. Koaliční zastupitelé návrh na zrušení dodatku nepodpořili, jelikož by fakticky znamenal umožnění developerovi postavit podle platného stavebního povolení zmíněné šesté podlaží bytových domů a městská část by ztratila nárok na vyjednaný kompenzační příspěvek 30 milionů korun.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.