Stanovení přechodné úpravy provozu V Kratinách, Budyšínské a Spořické

Odbor dopravy Prahy 8 vydal opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci V Kratinách, Budyšínská, Spořická spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci, dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, v termínu 2. března 2020 - 1. března 2021, za uvedených podmínek pro jejich realizaci v přiloženém souboru OOP.

Přechodné dopravní značení je stanoveno z důvodu umístění zařízení staveniště a staveništních vjezdů pro dostavbu ZŠ Dolní Chabry.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.