Nařízení a doporučení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy

V reakci na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dnes v odpoledních hodinách jednala Bezpečnostní rada hl. m. Prahy. Přijala několik nařízení a doporučení ve vztahu ke školství, městské dopravě, příspěvkovým organizacím města a dalším oblastem. Jejich přehled uvádíme:

 • Bezpečnostní rada hlavního města Prahy vzala na vědomí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví.
 • Bezpečnostní rada hlavního města Prahy v tuto chvíli nedoporučuje uzavření základních uměleckých škol, ani domů dětí a mládeže.
 • Bezpečnostní rada kraje nedoporučuje uzavření mateřských škol, jeslí a dětských skupin.
 • Bezpečnostní rada hlavního města Prahy dala pro školy a jejich učitele doporučení, aby žákům připravili domácí výuku a pravidelně jim zasílali učivo a úkoly.
 • Bezpečnostní rada hlavního města doporučila dokončit již započaté lyžařské turnusy a školy v přírodě. 
 • Bezpečnostní rada hlavního města v tuto chvíli nedoporučuje uzavření Galerie HMP, Muzea HMP, Planetária HMP, vnitřních prostor Národní kulturní památky Vyšehrad, Městské knihovny kromě ústřední knihovny, pokud naplní požadavky dané mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví.
 • Bezpečnostní rada hlavního města požádala Dopravní podnik hlavního města Prahy, aby vybavil vestibuly metra dezinfekčními prostředky. Bezpečnostní rada žádá DPP, aby důkladně dbal na zvýšenou dezinfekci všech vozidel.
 • Bezpečnostní rada hlavního města nařídila uzavření interiérových expozic v ZOO Praha. Rada doporučila Botanické zahradě hlavního města, aby zajistila omezený počet návštěvníků v interiérových expozicích.
 • Bezpečnostní rada hlavního města Prahy doporučila limit pro návštěvu bazénů, které zřizuje (například Na Šutce, Strahov) na sto aktuálních návštěvníků.
 • Bezpečnostní rada hlavního města doporučuje neuzavírat halu 22 Holešovické tržnice jako stabilní místo prodeje potravin.
 • Bezpečnostní rada hlavního města Prahy žádá občany o dodržování stávajících doporučení, zejména těch týkající se osobní hygieny.
 • Bezpečnostní rada hlavního města bere na vědomí, že budou zrušeny školní linky.
 • Bezpečnostní rada hlavního města vyzývá Bezpečnostní radu státu, aby vyřešila nedostatek pracovníků na informačních linkách Krajské hygienické stanice v Praze.
 • Navržená opatření a doporučení platí od nynějška do odvolání.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.