Nová pozice sociálního pracovníka v Dolních Chabrech

Městská část Praha-Dolní Chabry nabízí od března 2020 služby sociálního pracovníka pro některé ohrožené skupiny zdejšího obyvatelstva. Pomoc nabízíme osobám se zdravotním postižením, které se mohou stát závislými na pomoci druhých osob, dále osobám sociálně vyloučeným nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením, které se v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou zapojit do běžného života společnosti (např. samoživitelé, mladiství po odchodu z dětského domova, osoby nezaměstnané, národnostní menšiny), a osobám bez přístřeší nebo žijícím v nevyhovujících podmínkách.

Sociální pracovník poskytuje odborné sociální poradenství, pomoc s vyřizováním sociálních dávek, podporu při jednání s úřady, pomoc s orientací v systému sociálních a zdravotních služeb, pomoc pro osoby se zdravotním postižením při vyřizování průkazu mimořádných výhod (např. ZTP), příspěvku na mobilitu, příspěvku na péči, pomoc při získání potřebných zdravotních pomůcek, pomoc osobám ohroženým předlužením, pomoc osobám ohroženým domácím násilím a závislostmi, popřípadě další záležitosti spojené s řešením životních situací uvedených skupin osob.

Vztah mezi klientem a sociálním pracovníkem je založen zcela na dobrovolnosti, nicméně při osobním kontaktu a jednání, je vyžadováno poskytnutí základních identifikačních údajů.

Sociální pracovník pro MČ Praha-Dolní Chabry: Kristýna Tomšů.

E-mail: socialni@dchabry.cz, tel.: 725 010 084.


Dne 1. 1. 2020 byla zahájena realizace projektu „Sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry“, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011309, který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu bude probíhat po dobu 30 měsíců.

 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.