Informace o zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2). Zápisy na školní rok 2020/2021 budou probíhat 13. května 2020 od 12:00 hod do 17:00 hod bez osobní přítomnosti dětí v MŠ.

Vzhledem k mimořádným opatřením upřednostňujeme:

  1. podání přihlášky datovou schránkou,
  2. e-mailem s elektronickým podpisem, (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou – doporučeně – pro kontrolu podání,
  4. v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

V těchto případech (bod 1–3) bude registrační číslo dítěte oznámeno ZZ prostřednictvím dodaných kontaktních údajů.

Vzhledem k možnostem podání přihlášky bez osobní přítomnosti v MŠ stanovuje ředitelka termíny pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 4. do 13. května 2020 (doručení žádostí do MŠ do 13. května 2020).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k doručení:

  1. Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci – dokument na webových stránkách MŠ (jeden rodič viz přihláška do MŠ).
  2. Evidenční list dítěte vyplněný, potvrzený od lékaře a podepsaný oběma zákonnými zástupci – originál – dokument na webových stránkách MŠ.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

a) prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz prohlášení rodičů – ke stažení na webových stránkách MŠ), a

b) doloží kopii očkovacího průkazu.

  1. Rodný list dítěte – kopii – cizí státní příslušníci – rodný list dítěte nebo platný pas s povoleným pobytem delším než 90 dnů a platný pas zákonného zástupce.

 

Školským obvodem (spádovost) mateřských škol, Praha-Dolní Chabry je území městské části Praha-Dolní Chabry.

(MHMP – OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o školských obvodech mateřských škol)

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale děti jsou přijímány dle stanovených kritérií jednotlivých mateřských škol Praha 8 – Dolní Chabry pro přijímání dětí ke školnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021.

Kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejněna na webových stránkách mateřských škol.

Tiskopisy k vyzvednutí v MŠ 4. až 5. května 2020 od 10:00 do 12:00 hod.

 

Podrobnosti a tiskopisy na stránkách jednotlivých školek:

MŠ Beranov: https://www.ms-beranov.cz/zapis_info/

MŠ Bílenecké náměstí: https://www.msbilenecke.cz/msbilenecke/8-Zapis-2020-2021/324-Informace-o-zapisu-2020-2021

MŠ Chaberáček: https://www.mschaberacek.cz/zapis-2/

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.