Ministerstvo zdravotnictví zavádí v celé republice chytrou karanténu

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo z důvodu šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 o zavedení tzv. chytré karanténě na celém území České republiky od pondělí 20. dubna 2020.

Kraje a hl. m. Praha budou muset zabezpečit koordinaci místně příslušných krajských hygienických stanic, poskytovatelů zdravotnické záchranné služby s poskytovateli zdravotních služeb zajišťujících odběr vzorků potřebných k diagnostice infekčního onemocnění COVID-19 a mobilními odběrnými týmy zdravotnické záchranné služby a Armády ČR. Informace budou muset předávat Centrálnímu řídícímu týmu COVID-19 na základě vydaných opatření.

Cílem tohoto mimořádného opatření je například zajistit důkladný přehled o oběhu vzorků v rámci systému Chytré karantény, počtu odebraných vzorků odběrovými místy všech typů, jejich distribuci laboratořím všech typů, a případnou redistribuci při naplnění kapacit odběrných míst či laboratoří v rámci kraje.

Další porobnosti k tomuto mimořádnému opatření naleznete v přiloženém souboru pod textem.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.