10. veřejné zasedání ZMČ

V pátek 15. května 2020 od 10:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 10. veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Dolní Chabry. 

Navržený program 10. veřejného zasedání ZMČ:

1. Kontrola zápisu č. 9
2. Volba návrhového výboru
3. Schválení ověřovatelů zápisu z 10. zasedání ZMČ
4. Rozpočtové opatření č. 1/20
​5. Rozpočtové opatření č. 2/20
​6. Rozpočtové opatření č. 3/20
7. Duplicitní zápis vlastnictví pozemku parc. č. 381, k. ú. Dolní Chabry
8. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1438/1 a 1438/6, k. ú. Dolní Chabry
9. Směna pozemků
10. Oprava spojnice a změna ÚP Z 2844
11. Odvolání z funkce starosty
12. Odvolání členů RMČ
13. Souhlas s proplacením nevyčerpané dovolené
14. Volba starosty
15. Volba členů RMČ

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.