V Praze roušky povinně na internátech, domovech mládeže a dalších zařízeních pro děti

Pražská hygienická stranice vydala nařízení č. 13/2020, kterým s účinností od 24. září 2020 od 18:00 hodin zákazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech společných vnitřních prostorech staveb:

  • internátů a domovů mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty, mimo místo ubytování (např. pokoj),
  • školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, která jsou zřizována podle zákona č. 109/2020 Sb.,
  • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jde-li o zaměstnance, děti, žáky nebo studenty, mimo místo ubytování (např. pokoj).

Zákaz se nevztahuje na děti do dvou let věku, osoby s poruchou intelektu, osoby s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu a další dle bodu 2 vydaného nařízení.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.