14. veřejné zasedání ZMČ

Ve středu 16. prosince 2020 od 18:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 14. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry. 

Navržený program 14. veřejného zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 13
 2. Rozpočtové provizorium
 3. Návrh na schválení odměn členům komisí, výborů, redakční rady a přísedícím u soudu
 4. Návrh na schválení memoranda o spolupráci ve věci přeložky lokálního biokoridoru
 5. Prodej pozemků parc. č. 1273, parc. č. 1270/1 a parc. č. 1264/62, k. ú. Dolní Chabry, zapsaných na  LV 1087
 6. Pověření kontrolního výboru na kontrolu darovacích smluv za roky 2019 a 2020
 7. Pověření finančního výboru ke kontrole příspěvkových organizací
 8. Informace
  1. Rozpočtové opatření č. 6
  2. Rozpočtové opatření č. 7
  3. Rozpočtové opatření č. 8
  4. Smlouva o poskytnutí příspěvku
 9. Dotazy a připomínky občanů
 10. Návrh na schválení mimořádné odměny starostce a místostarostům městské části Praha-Dolní Chabry

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.