Proběhlo veřejné projednání Strategického plánu MČ

V Chaberském dvoře proběhlo ve čtvrtek 14. října 2021 veřejné projednání na téma Strategického plánu městské části, jehož příprava byla odsouhlasena usnesením č. 266/19/RMČ dne 13. prosince 2019. Vladimíra Kalivodová, ředitelka zpracovatelské společnosti Finanční poradenství, s.r.o., představila občanům detaily k vyhotovení dokumentu, jeho strukturu, zdroje i podobu výstupů včetně jejich praktického využití a seznámila přítomné s výsledky veřejného dotazníku. V rámci večera padlo od občanů v sále i několik užitečných připomínek. Případné doplnění podnětů lze zasílat na e-mail: kalivodova@evropskefondy.eu.

Dlouhodobý plán rozvoje Dolních Chaber je zásadní dokument, který má pomoci v koordinovaném a cíleném rozvoji městské části s výhledem deseti let, podpořit zavedení jejího projektového a strategického řízení a mj. posloužit ke zlepšení řízení veřejné správy v dlouhodobé perspektivě. V rámci přípravy byly koncem loňského roku ustanoveny organizační orgány: řídící skupina v podobě starostky Kateřiny Šilhové Šafránkové, 1. místostarosty Milana Golase (gestor projektu) a zastupitele Petra Malého, a pracovní skupiny soustřeďující se na konkrétní oblasti, do nichž byli jmenováni odborní zástupci z řad občanů městské části jako např. architekti, lékaři, pedagogové, ale i úředníci nebo volení zástupci. Tyto skupiny vytvářely specializované zázemí a konkrétní výstupy pro zpracování jednotlivých oblastí.

Pro důkladné vyhotovení strategického plánu bylo zapotřebí detailní zmapování celého území městské části a na tomto základě vytyčit priority pro naplnění jejích cílů. K tomu sloužil probíhající dialog s občany Dolních Chaber. Ať už vyplněním dotazníku (ve Zpravodaji a na webu MČ), kterých bylo v kompletní podobě odevzdáno 316, osobní přítomností na veřejném projednání nebo zasláním konkrétního podnětu e-mailem.

Z takto sesbíraných údajů zatím vyplynulo, že nejlépe lidé hodnotí oblasti veřejného osvětlení, bezpečnosti v městské části, knihovnu, tradiční akce, MHD nebo zásobování a úroveň místních obchodů s potravinami. Na opačné straně nejsou příliš spokojeni s dostupností bankovních služeb, se zásobováním a úrovní obchodů s ostatním zbožím, absencí středního školství, dostupností farmářských trhů, zubního lékaře nebo domova pro seniory a dalšími sociálními službami.

Občané také často poukazovali na problematiku Silničního okruhu kolem Prahy, vedení tramvajové tratě, řešení odpadového hospodářství, koordinace zastavěnosti území, posílali také různé nápady na rozšíření volnočasových aktivit nebo veřejných služeb.

Zhotovitel dokumentu ve spolupráci s odbornými skupinami se všemi těmito údaji již několik měsíců pracuje, aby mohl přibližně v průběhu listopadu představit finální verzi dlouhodobého plánu rozvoje, na který opět pozveme širokou veřejnost. Poté již plán projde kolečkem schvalování, aby byl nakonec veřejně k dispozici na webu městské části a mohl sloužit jako podklad pro zpracování dalších rozvojových materiálů (např. principů strategického řízení), podpořil zapojení občanů a vedení dialogu s nimi a byl užitečným podkladem také pro budoucí dotační žádosti.

Prezentaci z veřejného představení naleznete v přiloženém souboru, videozáznam poté na Facebooku městské části: 1. část a 2. část.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.