Od nového roku se upravuje poplatek za pobyt na 50 Kč

V hlavním městě začne platit od ledna 2022 upravená vyhláška o místním poplatku z pobytu, který se nově zvýší ze stávajících 21 Kč na 50 Kč. Poplatek platí především turisté a Praha díky němu získává prostředky potřebné k naplňování své dlouhodobé vize kultivovaného a trvale udržitelného cestovního ruchu, rozvoje města jako atraktivní destinace pro kongresy, konference či výstavy a propagace města v zahraničí. Poplatek se ale týká každé osoby, která v obci není přihlášená a které je poskytnuto ubytování trvající nejdéle 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poskytovatel úplatného pobytu je povinen vybrat poplatek ve stanovené výši.

Úpravu poplatku z pobytu schválili pražští zastupitelé v prosinci a základem nové podoby bylo memorandum, které Praha letos v listopadu podepsala s Asociací hotelů a restaurací ČR a městskou společností Prague City Tourism. Město z vybraných peněz podporuje nejen image Prahy jako vhodné destinace pro kongresy a konference, ale rovněž výstavy, veletrhy nebo jiné významné akce, ať už kulturní či byznysové, které budou lákat kultivované návštěvníky.

Cestovní ruch je významnou složkou pražské ekonomiky, Praha však získává pouze zlomek z daňových výnosů, které z turismu plynou veřejným rozpočtům. Poplatek z pobytu je oproti tomu jediný v oblasti cestovního ruchu přímým příjmem financí pro obce.

Více o místním poplatku z pobytucelá tisková zpráva MHMP.

 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.