Stanovení přechodné úpravy provozu Obslužná v březnu a dubnu 2022

Odbor dopravy Prahy 8 vydal opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Obslužná spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci, dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, v termínu od 15. do 31. března 2022 a od 1. do 15. dubna 2022, za uvedených podmínek pro jejich realizaci v přiloženém souboru OOP.

Přechodné dopravní značení je stanoveno z důvodu provádění výkopových prací – výstavba přípojky kanalizace a vody.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.