Byla zřízena tři nová stanoviště pro separovaný odpad

Ve spolupráci s pražským magistrátem a společností AVE se v naší městské části podařilo zřídit tři nová stanoviště separovaného odpadu, které jsou již plně k dispozici občanům. Kontejnery pro tříděný odpad naleznete nově na rohu ulic Poštova a U Traktorky, na konci ulice K Beranovu (u beachvolejbalového hřiště) a v ulici Sumova.

Ve zmíněných lokalitách jsou již instalovány kontejnery na plast, papír a nápojové kartony. Nádoby na sklo budou na místa dodány v průběhu příštího týdne. Na stanovišti K Beranovu by měly být umístěny také nádoby na olej a elektrozařízení.

Městská část žádala o rozšíření počtu stanovišť separovaného odpadu z důvodu nedostatečné kapacity stávajících nádob a nárůstu počtu obyvatel především v oblasti Nových Chaber. Žádost našeho úřadu putovala na pražský magistrát, který veškerý svoz separovaného odpadu eviduje, zajišťuje a hradí. Poděkování proto patří odboru ochrany prostředí MHMP a svozové společnosti AVE, kteří vyhověli našim prosbám a vyšli městské části maximálně vstříc.

Nové stanoviště U Traktorky × Poštova
Nové stanoviště K Beranovu
Nové stanoviště Sumova

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.