Stanovení přechodné úpravy provozu Ládevská v březnu a dubnu 2022

Odbor dopravy Prahy 8 vydal opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ládevská spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci, dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, v termínu od 28. března do 22. dubna 2022, za uvedených podmínek pro jejich realizaci v přiloženém souboru OOP.

Přechodné dopravní značení je stanoveno z důvodu provádění výkopových prací – přeložka kabelových tras.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.