Stanovení přechodné úpravy provozu K Ďáblicům, Ládevská a Pod Křížem

Odbor dopravy Prahy 8 vydal opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích K Ďáblicům, Ládevská a Pod Křížem spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci, dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, v termínu 1. etapa: od 13. do 19. června 2022 – K Ďáblicům, Ládevská, 2. etapa: od 20. června do 3. července 2022 – K Ďáblicům, Ládevská, zařízení staveniště: od 13. června do 3. července 2022 – Pod Křížem, Ládevská, za uvedených podmínek pro jejich realizaci v přiloženém souboru OOP.

Přechodné dopravní značení je stanoveno z důvodu provádění výkopových prací – úprava přechodu pro chodce + umístění zařízení staveniště.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.