Tunelový úsek SOKP 519

Projektová dokumentace k návrhu „T​unelového úseku SOKP 519“, kterou si městská část Praha-Dolní Chabry nechala vypracovat v roce 2019.