Splnění ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku ze psů