Ohlášení užívání veřejného prostranství KOMUNIKACE (chodníky)