Osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství