Ukončení ubytovací činnosti poplatníka k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt