Ukončení ubytovací činnosti poplatníka k místnímu poplatku z ubytovací kapacity