ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANTSVÍ - komunikace chodníky