Svoz nebezpečného odpadu

Datum: 
24.04.2018 15:00

MČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY        
HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRO ROK 2018

TERMÍNY    24. 4. - úterý, 31. 7. - úterý, 16. 10. - úterý

STANOVIŠTĚČAS    
křižovatka ul. Ulčova-Ústecká 15:00-15:20
Hrušovanské náměstí15:30-15:50
Bílenecké náměstí16:00-16:20

TERMÍN    7.7.-sobota      

STANOVIŠTĚČAS    
křižovatka ul. Ulčova-Ústecká 08:00-08:20
Hrušovanské náměstí08:30-08:50
Bílenecké náměstí09:00-09:20

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
 • olej a tuk (kromě jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu, je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Fotogalerie: