Redakční rada

Vydává a schvaluje MČ Praha-Dolní Chabry

Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

Redakční rada Chaberského zpravodaje
šéfredaktorMgr. Tomáš Trenkler, DiS.
členovéMgr. Kateřina Tomcová, Alena Wachtlová, Hana Francová, Mgr. Martina Šušáková

 

Statut redakční rady, pravidla pro přípravu a vydávání Chaberského zpravodaje

Grafika: 

Rcom.cz s.r.o.
Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku.

Příjem příspěvků

Příjem příspěvků a inzerce je možný vždy nejpozdeji do termínu uzávěrky.
Přesné datum uzávěrky je stanoveno v předcházejícím čísle zpravodaje, obvykle se jedná o 15. den měsíce.

(příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem. Texty příspěvků je možné zasítat ve formátech : *.odt, *.doc, *.docx, *.txt. Grafiku příspěvků lze zasítat ve formátech *.pdf, *.jpg, *.png).

Kontakty na zpravodaj

telefon: 283 852 858
mobil: 604 976 653

pro zasílání příspěvků: zpravodaj@dchabry.cz
pro zasílání inzerce: inzerce@dchabry.cz