Czech English German Ukrainian

MČ Praha Dolní Chabry


Kamennou úřední desku naleznete před vchodem do úřadu Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8

Starosta

Slovo starostky únor 2024

Milí Chaberští,  na lednovém zastupitelstvu jsme schválili rozpočet městské části na rok 2024. Městská část bude v letošním roce hospodařit s předpokládanou částkou ve výši 47 838 700 Kč.  Od hlavního města Prahy jsme obdrželi částku 34 647 700 Kč, ostatní příjmy má městská část z daní, z místních poplatků z ubytovaných osob, ze psů, ze vstupného a užívání veřejného prostranství formou záboru. Z příjmů z poplatku ze psů a pobytu městská část odvádí 25 % na účet hlavního města Prahy.  Součástí daňových příjmů je daň z nemovitých věcí, která jako jediná...