Czech English German Russian
Strojový překlad, pouze jako
přibližná informace o obsahu

MČ Praha Dolní Chabry


Kamennou úřední desku naleznete před vchodem do úřadu Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8

Starosta

Slovo starostky, červen 2022

Milí chaberští, mé červnové úvodní slovo je zaměřené na dopravní tematiku, ale rozhodně stojí za to jej dočíst – což jistě beztak děláte, nemám pravdu? Počínaje měsícem červnem se na nás chystá hned několik dopravních omezení kvůli stavbám, opravám a změnám. Ráda bych vás touto cestou požádala o trpělivost, maximální součinnost a pochopení. Aktuální informace se k vám snažíme dostat všemi informačními kanály. V červnu se konečně zahájí Chaberáky dlouho očekávaná a odkládaná stavba přechodu mezi Billou a ulicí Ládevská. V rámci této stavby jsme požádali i o opravu přechodu v Ústecké. Počínaje...