Czech English French German Russian

MČ Praha Dolní Chabry


Kamennou úřední desku naleznete před vchodem do úřadu Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8

Starosta

SLOVO STAROSTKY ŘÍJEN 2020

Mílí chaberští, říjnové slovo píši v neděli po Zažít Dolní Chabry jinak, tedy po lhůtě, ale šťastná. Jsem ráda, že akce vyšla, a chtěla bych touto cestou moc poděkovat organizátorům, kteří se dobrovolně a ze svého volného času zapojili, i vám všem, kdo jste přišli. Společně jsme se nadechli pro naše Chabry. Dobrá nálada, pohoda a pocit sounáležitosti jsou tím nejlepším základem pro zdravý imunitní systém. Ten budeme letošní podzim a zimu hodně potřebovat. V létě proběhlo na úřadě několik personálních změn. Na sekretariátu starostky a místostarosty jedno...