Komise RMČ

Komise kulturní:
PředsedaPhDr. Věra Doušová
ČlenovéVendulka Peterková, Stanislava Klocperková, Irina Kritina, Mgr. Barbora Šedová
  
Komise sociální:
PředsedaMgr. Hana Kunešová
ČlenovéRůžena Klimešová, Alena Markantová, Alžběta Zídková, Alena Manderlová
  
Komise stavební a dopravní:
PředsedaMiroslav Malina
ČlenovéIng. Vladimír Musil, Ing. Vilém Knobloch
  
Komise životního prostředí:
PředsedaMiroslav Malina
ČlenovéEvžen Kváč, Radovan Štěpánek, Ing. Josef Doležal, Lubomír Čamra
  
Komise školská a sportovní:
PředsedaProm. ped. Martin Cutych
ČlenovéLenka Nikodýmová, PhDr. Helena Kalábová, Mgr. Miroslava Vašíčková, Mgr. Zdenka Chaloupecká, Ing. Karel Jiránek, Ivana Rakovská, Bc. Jan Jiroušek, Martin Knížek, RNDr. Jakub Haláček
  
Komise pro projednávání přestupků:
PředsedaMgr. Jan Kliner
ČlenovéLucie Knoblochová, Katarína Biznárová