Komise RMČ

Komise kulturní:
PředsedaPhDr. Věra Doušová
ČlenovéVendulka Peterková, Stanislava Klocperková, Irina Kritina, Mgr. Barbora Šedová, Hana Francová, Alena Wachtlová
  
Komise sociální:
PředsedaMgr. Hana Kunešová
ČlenovéRůžena Klimešová, Alena Markantová, Alžběta Zídková, Alena Manderlová
  
Komise stavební a dopravní:
PředsedaStanislav Vyšín
ČlenovéIng. Vladimír Musil, Ing. Petr Kasa, Ing. Josef Tomeš, Ing. Vilém Knobloch
  
Komise životního prostředí:
PředsedaIng. Josef Doležal
ČlenovéStanislav Vyšín, Evžen Kváč, Radovan Štěpánek, Lubomír Čamra, Miroslav Malina, Luboš Komárek, Ditta Štainochrová, Roman Schiller
  
Komise školská a sportovní:
PředsedaIng. Barbora Floriánová
ČlenovéLenka Hromadníková, PhDr. Helena Kalábová, Mgr. Miroslava Vašíčková, Mgr. Zdenka Chaloupecká, Ivana Rakovská, Vojtěch Pavlík, Tereza Heinrichová, Jan Škurek
  
Komise pro projednávání přestupků:
PředsedaMgr. Jan Kliner
ČlenovéLucie Knoblochová, Mgr. Jiří Plaček