Tramvaj

Již v roce 2011 jsme otevřeli myšlenku prodloužení tramvajové trati z Kobylis do Dolních Chaber. Tu jsme vzápětí podpořili návrhem na změnu územního plánu hl. m. Prahy týkající se Ústecké ulice. S narůstající dopravní zátěží v okrajových částech Prahy a jejich nejbližším okolí se k otázce řešení pohodlného a rychlého spojení veřejnou dopravou přiklánělo stále více městských částí a přilehlých obcí za hranicemi hlavního města.

S možností prodloužení tramvaje z kobyliské vozovny dále na sever začal v následujících letech počítat také IPR a za svou vzal později myšlenku rovněž Dopravní podnik hl. m. Prahy. V roce 2017 se uskutečnilo několik koordinačních schůzek a vznikla dokonce podrobná studie zabývající se zlepšením dopravní dostupnosti v okolí hl. m. Prahy, konkrétně „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“ jejíž část naleznete níže.

Počátkem roku 2018 rozhodla Rada Středočeského kraje o záměru stavby a zahájení investorských akcí s ní souvisejících. Výstavba tramvajové trati do Zdib přes Dolní Chabry včetně několika P+R parkovišť by tak mohla být zahájena už v roce 2022. V dalších krocích bude rozhodující vyjádření DPP, spolupráce s pražským magistrátem, hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) ale i politická vůle dotáhnout projekt do zdárného konce.

Rada hl. m. Prahy vzala v říjnu 2018 na vědomí dokument „Rozvoj linek PID v Praze 2019–2029“, který kromě mnoha dalších návrhů počítá s prodloužením tramvajové trati ze současné konečné zastávky Vozovna Kobylisy přes Dolní Chabry do Zdib. S tím bude souviset i úprava spojů linek místních autobusů. Tento dokument je pouze návrhem k realizaci, a tudíž i podkladem pro další diskuzi. Vybraný list naleznete v příloze, celý dokument pak na stránkách PID.

Pro Dolní Chabry by rozšíření tramvajové sítě znamenalo značné ulehčení již dnes tak přepjaté dopravě na Ústecké a v jejím okolí. Veškeré přípravy jsou však stále v procesu.


Projekt tramvaje byl v lednu 2019 postoupen k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Z přiložené dokumentace je patrné, že na území Dolních Chaber by měly vzniknout tři zastávky: Kobyliská, Prunéřovská a V Rybníčkách. Součástí projektu by měly být také dva P+R terminály: na okraji Zdib pro 420 automobilů a na konci trati v Sedlci pro 840 automobilů. Stavba bude mít délku necelých 5,5 km a celková investice by se měla pohybovat kolem 2,36 miliardy korun s tím, že financována by akce měla být Prahou a Středočeským krajem v poměru 55 ku 45 procentům.

Počátkem února 2019 rozhodlo vedení Středočeského kraje o zadání vypracování projektové dokumentace sdružení firem Společnost TT Zdiby (Pragoprojekt, Metroprojekt Praha a Dopravní a inženýrské projekty). Projektové práce by měly stát 44,6 milionů korun.