Veřejné zasedání ZMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, Ing. Alena Hájíčková, Bc. Vojtěch Pavlík, Ing. Josef Doležal, Mgr. Radka Mlynárová a Ing. Petr Kasa, 
Ing. Jan Jiroušek, Jan Vokurka, Mgr. Ludmila Urbanová, Martin Knížek, Miroslav Malina, 
Ing. Barbora Floriánová a Dr. Ing. Přemysl Vávra, 
JUDr. Milan Golas.

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
26. 6. 2024 18:00 hod. Kontrola zápisu č. 10   
Audio : programbod_1bod_2bod_3bod_4bod_5bod_6, ​​​​​​bod_7, ​​​​​​bod_8, ​​​​​​bod_9, ​​​​​​bod_10, ​​​​​​bod_11, ​​​​ ​​​​​​bod_12, ​​​​​​bod_13, ​​​​​bod_14, ​​​​​bod_15-16, ​​​​​​
 
Závěrečný účet za rok 2023   
Pozvánka : 11. veřejné zasedáníNávrh Kupní smlouvy – prodej nepotřebné mechanizace traktoru Belarus 320.4   
Zápis č. 10 ZMČSeznámení s protokolem o kontrole v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů   
Program 11. zasedání ZMČNávrh na schválení smlouvy s vybraným dodavatelem k veřejné zakázce malého rozsahu rekonstrukce kuchyně v MŠ Beranov   
 Návrh na schválení smlouvy s vybraným dodavatelem k veřejné zakázce malého rozsahu na vybavení kuchyně v MŠ Beranov   
 Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci – komunikace G   
 Petice za úpravu projektu „Tramvajová trať Kobylisy–Zdiby“   
 Návrh Smlouvy o spolupráci s investorem s napojením pozemku parc. č. 1033/4 na komunikaci Protilehlá   
 Návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Dolní Chabry nad 50 000 Kč   
 Návrh na schválení aktualizace Plánu rozvoje rodinné politiky 2024   
 Návrh na uzavření dodatku č. 6   
 Informace o podání žádosti k projektu MŠ   
 Návrh na uzavření dohody o narovnání   
 

Informace:

  1. Rozpočtové opatření č. 1/2024 – 1001
  2. Rozpočtové opatření č. 2/2024 – 3013
  3. Rozpočtové opatření č. 3/2024 – 3014
  4. Rozpočtové opatření č. 4/2024 – 3015
  5. Rozpočtové opatření č. 5/2024 – 1002
  6. Rozpočtové opatření č. 6/2024 – 3040
  7. Rozpočtové opatření č. 7/2024 – 3032
  8. Rozpočtové opatření č. 8/2024 – 2029
   
 

Informace:

  1. přehled VZ
  2. plnění rozpočtu 1. čtvrtletí 2024
   

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, Ing. Alena Hájíčková, Bc. Vojtěch Pavlík, Ing. Josef Doležal, Mgr. Radka Mlynárová a Ing. Petr Kasa, 
Ing. Jan Jiroušek, Jan Vokurka, Mgr. Ludmila Urbanová, Martin Knížek, Miroslav Malina, 
Ing. Barbora Floriánová a Dr. Ing. Přemysl Vávra, 
JUDr. Milan Golas.

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
3. 4. 2024 18:00 hod.1. Kontrola zápisu č. 9   
Audio : programbod_1bod_2bod_3bod_4bod_5bod_6, ​​​​​​bod_7, ​​​​​​bod_8, ​​​​​​bod_9, ​​​​​​bod_10, ​​​​​​
 
2. Darovací smlouva – bezúplatný převod pozemku parc. č. 1279/109, k. ú. Dolní Chabry20240403_2_U20240403_2_DZ20240403_2_NAVRH DAROVACI SMLOUVY
20240403_2_URMC
20240403_2_ZAMER
Pozvánka : 10. veřejné zasedání3. Odměňování členů Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry20240403_10_U20240403_10_DZ 
Zápis č. 10 ZMČ4. Návrh na schválení aktualizace Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu20240403_4_U20240403_4_DZ20240403_4_SM 38
20240403_4_URMC
Program 10. zasedání ZMČ5. Návrh na schválení smlouvy s vybraným dodavatelem k veřejné zakázce malého rozsahu „IT služby pro MČ Praha-Dolní Chabry“20240403_5_U20240403_5_DZ20240403_5_SMLOUVA
20240403_5_URMC
 6. Návrh na uzavření dohody o ukončení Smlouvy o spolupráci ze dne 29. 6. 202220240403_6_U20240403_6_DZ20240403_6_DODATEK C1
20240403_6_SMLOUVA
20240403_6_URMC
 7. Návrh na částečnou revokaci usnesení číslo 083/23/ZMČ ze dne 13. 12. 202320240403_7_U20240403_7_DZ20240403_7_RMC 25.3.2024
20240403_7_URMC 2023
20240403_7_UZMC 2023
 8. Informace – oprava podlahy v tělocvičně ZŠ   
 9. Informace – zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2023   
 10. Dotazy a připomínky občanů   

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, Ing. Alena Hájíčková, Bc. Vojtěch Pavlík, Ing. Josef Doležal, Mgr. Radka Mlynárová a Ing. Petr Kasa, 
Ing. Jan Jiroušek, Jan Vokurka, Mgr. Ludmila Urbanová, Martin Knížek, Miroslav Malina, 
Ing. Barbora Floriánová a Dr. Ing. Přemysl Vávra, 
JUDr. Milan Golas.

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
17. 1. 2024 18:00 hod.1. Kontrola zápisu č. 8080/23/ZMČ-093/23/ZMČ  
Audio : programbod_1bod_2bod_3bod_4bod_5bod_6, ​​​​​​
 
2.Návrh rozpočtu Městské části Praha-Dolní Chabry na rok 2024, návrh rozpočtu hospodářské činnosti 2024, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, rozpočet peněžních fondů 2024 a střednědobý výhled na roky 2025 – 202920240117_2_U20240117_2_DZ20240117_2_ROZPOCET
20240117_2_URMC
Pozvánka : 9. veřejné zasedání3. Návrh na schválení směrnice Zásady poskytování dotací z rozpočtu městské části Praha-Dolní Chabry20240117_3_U20240117_3_DZ20240117_3_ZADOST O POSKYTNUTI DOTACE
20240117_3_ZADOST O ZMENU UCELU
20240117_3_ZASADY POSKYTOVANI DOTACI
20240117_3_ZAVERECNA ZPRAVA
Zápis č. 9 ZMČ4. Informace – přehled VZ   
Program 9. zasedání ZMČ5. Informace - rozpočtové opatření č. 23/2023 – 1003, rozpočtové opatření č. 24/2023 - 213020240117_5_U
20240117_5B_U
20240117_5_DZ
20240117_5B_DZ

20240117_5_RO URMC
20240117_5B_RO MODERNIZACE UCEBEN
20240117_5B_ZADOST

 6. Dotazy a připomínky občanů   

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, Ing. Alena Hájíčková, Bc. Vojtěch Pavlík, Ing. Josef Doležal, Mgr. Radka Mlynárová a Ing. Petr Kasa, 
Ing. Jan Jiroušek, Jan Vokurka, Mgr. Ludmila Urbanová, Martin Knížek, Miroslav Malina, 
Ing. Barbora Floriánová a Dr. Ing. Přemysl Vávra, 
JUDr. Milan Golas.

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
13. 12. 2023 18:00 hod.1. Kontrola zápisu č. 7094/24/ZMČ-097/24/ZMČ  
Audio : programbod_1bod_2bod_3bod_4bod_5bod_6, ​​​​​​
 bod_7bod_8,​ bod_9,​ bod_10,​ bod_11,​ bod_12,​  bod_13,​
2.Rozpočtové provizorium na rok 202420231312_2_U20231312_2_DZ 
Pozvánka : 8. veřejné zasedání3. Návrh na schválení Veřejnoprávní smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany20231312_3_U20231312_3_DZ20231312_3_URMC REVOKACE
20231312_3_URMC
Zápis č. 8 ZMČ4. Petice na záchranu 54 garáží v Dolních Chabrech20231312_4_U20231312_4_DZ20231312_4_SITUACE
20231312_4_URMC
20231312_4_ZADOST
Program 8. zasedání ZMČ5. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 1294/5 a 1294/7, k. ú. Dolní Chabry, z OP na PZO a SPnepřijato  
 6. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem z VN-D na ZVO-D, na pozemcích parc. č. 1374/7, 1374/11, 1374/12, 1374/16, 1374/108, 1374/110, 1745/3 a na částech pozemků parc. č. 1374/3, 1374/5, 1374/6, 1374/15, 1374/18 a 1744/1 vše v k. ú. Dolní Chabry20231213_6_U20231312_6_DZ20231312_6_DOPIS AK DAVIDOVA
20231312_6_KATASTRALNI MAPA
20231312_6_VYJADRENI
20231312_6_ZAKRES PO ZMENE
20231312_6_ZAKRES ZMEN
 7. Pověření ke kontrole darovacích smluv za rok 202320231312_7_U  
 8. Návrh na schválení odměn členům komisí, výborů, redakční rady a přísedící u soudu20231312_8_U20231312_8_DZ20231312_8_URMC
 9. Informace - Rozpočtové opatření č. 16/2023 - č. 22/202320231312_9A_U
20231312_9B_U
20231312_9C_U
20231312_9D_U
20231312_9E_U
20231312_9F_U
20231312_9G_U
 
20231312_9A_DZ
20231312_9B_DZ
20231312_9C_DZ
20231312_9D_DZ
20231213_9E_DZ
20231312_9F_DZ
20231312_9G_DZ
 
20231312_9A_RO
20231312_9A_URMC
20231312_9B_RO
20231312_9B_URMC
20231312_9C_RO
20231312_9C_URMC
20231312_9D_RO
20231312_9D_URMC
20231312_9E_RO
20231312_9E_URMC
20231312_9F_RO
20231312_9F_URMC
20231312_9G_RO
20231312_9G_URMC
 10. Informace - Plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí 2023, Přehled veřejných zakázek, Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha-Dolní Chabry   
 11. Dotazy a připomínky občanů   
 12. Revokace usnesení Návrhu na schválení Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na IT služby.20231312_12_U20231312_12_DZ 
 13. Záměr zadání vypracování projektové dokumentace na oblast Beranovky (V Kratinách) 20231312_13_DZ20231312_13_OZNAMENI ZAMERU
20231312_13_URMC
     
     

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, Ing. Alena Hájíčková, Bc. Vojtěch Pavlík, Ing. Josef Doležal, Mgr. Radka Mlynárová a Ing. Petr Kasa, 
Ing. Jan Jiroušek, Jan Vokurka, Mgr. Ludmila Urbanová, Martin Knížek, Miroslav Malina, 
Ing. Barbora Floriánová a Dr. Ing. Přemysl Vávra, 
JUDr. Milan Golas.

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
13. 9. 2023 18:00 hod.1. Kontrola zápisu č. 6

064/23/ZMČ
-079/23/ZMČ

  
Audio : programbod_1bod_2bod_3bod_4bod_5bod_6, ​​​​​​
 bod_7bod_8,​ bod_9,​ bod_10,​ bod_11,​ bod_12,​  bod_13,​ bod_14,​ bod_15,​
2. Návrh na uzavření Plánovací smlouvy20230913_2_U20230913_2_DZ20230913_2_ SOUHLASNE PROHLASENI
20230913_2_ODHAD NAKLADU
20230913_2_PLANOVACI SMLOUVA
Pozvánka : 7.veřejné zasedání3. Návrh na schválení dodavatele realizace energeticky úsporných opatření budov MŠ Chaberáček, MŠ Bílenecké náměstí a MŠ Beranov20230913_3_U20230913_3_DZ20230913_3_SEZNAM NABIDEK
20230913_3_SMLOUVA OPATRENI MS
20230913_3_URMC
20230913_3_VYZVA ENERGETICKA
USPORA MS
Zápis č. 7 ZMČ4. Návrh na schválení dodavatele realizace veřejné zakázky „Údržba zeleně a zahradnické práce, MČ Praha-Dolní Chabry“20230913_4_U20230913_4_DZ20230913_4_URM
20230913_4_VYZVA
Program 7. zasedání ZMČ5. Prodej pozemku parc.č. 660/2 a 1316/38, k.ú. Dolní Chabry zapsané na LV 108720230913_5_U20230913_5_DZ2030913_5_ZADOST O PRODEJ
20230913_5_KUPNI SMLOUVA
20230913_5_ZAMER
 6. Návrh na připojení se městské části Praha-Dolní Chabry k podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy20230913_6_U20230913_6_DZ20230913_6_PODNET ZMENA UP
20230913_6_SMLOUVA O SPOLUPRACI
20230913_6_ZADOST
 7. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem z PSO na OB, na pozemku parc. č. 52/4 k.ú. Dolní Chabry20230913_7_U20230913_7_DZ20230913_7_NAVRH SMLOUVY
20230913_7_USNESENI RMC
20230913_7_ZMENA
 8. Revokace usnesení č. 051/23/ZMČ ze dne 17.05.2023 o Odkupu pozemků parc.č.1238/5, 1238/6, 1238/7, 1241/1 a 1334/4, k.ú. Dolní Chabry do majetku hl. města Prahy se svěřenou správou MČ Praha – Dolní Chabry a Návrh schválení odkupu pozemků parc.č.1238/5, 1238/6, 1238/7, 1241/1 a 1334/4, k.ú. Dolní Chabry vedených na LV 832 do majetku hl. města Prahy se svěřenou správou MČ Praha–Dolní Chabry20230913_8_
NU revokace
20230913_8_DZ_
ZMČ_
Odkup pozemků
20230913_8_DZ_
Souhlas s odkupem_RMČ

20230913_8_DZ_Záměr
20230913_8_KUPNI SMLOUVA
20230913_8_NAVRH
20230913_8_U_
Souhlas s odkupem_RMČ

20230913_8_U_Záměr
20230913_8_U_ZMČ 17.5.2023
20230913_8_Záměr_zridit_
odkup_pozemku
_k._u._Dolni_Chabry
 9. Informace - Podnět na zrušení linky autobusu č. 91320230913_9_U20230913_9_DZ20230913_9_SPOJE
 10. Informace - Řízení EIA SOKP 518, 519 Ruzyně-Březiněves  20230913_10_DOKUMENTACE
 11. Informace - Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2023, Přehled veřejných zakázek   
 12. Informace - Rozpočtové opatření č. 8/2023 - 2057, č. 9/2023 – 3052, č. 10/2023 – 3042, č. 11/2023 – 3037, č. 12/2023 – 3040, č. 13/2023 – 8033, č. 14/2023 – 8034, č. 15/2023 – 2074.20230913_12A_U
20230913_12B_U
20230913_12C_U
20230913_12D_U
20230913_12E_U
20230913_12F_U
20230913_12G_U
20230913_12H_U
20230913_12A_DZ
20230913_12B_DZ
20230913_12C_DZ
20230913_12D_DZ
20230913_12E_DZ
20230913_12F_DZ
20230913_12G_DZ
20230913_12H_DZ
20230913_12A_RO_EKNIHY
20230913_12A_UPRAVA
ROZPOČTU MHMP

20230913_12A_URMC
20230913_12B_POMOC
DOMACNOSTEM

20230913_12B_URMC
2023091_12C_URMC
20230913_12D_URMC
20230913_12E_RO
20230913_12E_URMC
20230913_12F_RO
20230913_12F_URMC
20230913_12G_RO
20230913_12G_URMC
20230913_12H_RO
20230913_12H_URMC
 13. Dotazy a připomínky občanů   
 14. Petice občanů20230913_13_U20230913_13_DZ 
 15. Stížnost  20230913_14_STIZNOST

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, Ing. Alena Hájíčková, Bc. Vojtěch Pavlík, Ing. Josef Doležal, Mgr. Radka Mlynárová a Ing. Petr Kasa, 
Ing. Jan Jiroušek, Jan Vokurka, Mgr. Ludmila Urbanová, Martin Knížek, Miroslav Malina, 
Ing. Barbora Floriánová a Dr. Ing. Přemysl Vávra, 
JUDr. Milan Golas.

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
14. 6. 2023 18:00 hod.1. Kontrola zápisu č. 5059/23/ZMČ-063/23/ZMČ  
Audio : programbod_1bod_2bod_3bod_bod_5bod_6, ​​​​​​ bod_7a, bod_7bbod_8,​2. Návrh na schválení Dohody o narovnání a smlouvy o smlouvě budoucí kupní20230614_2_U 20230614_2_Záměr
20230614_2_URMČ
Pozvánka : 6.veřejné zasedání3. Návrh na schválení podnětu na změnu územního plánu20230614_3_U20230614_3_DZ20230614_3_URMČ
20230614_3_smlouva
Zápis č. 6 ZMČ4. Návrh jednací řádu výborů ZMČ Praha-Dolní Chabry20230614_4_U20230614_4_DZ20230614_4_Jednacířád
20230614_4_kontrolnířád
20230614_4_URMČ
Program 6. zasedání ZMČ5. Stížnost občanů na dopravní situaci v okolí Kobyliské20230614_5_U20230614_5_DZ20230614_5_stížnost
20230614_5_URMČ
 6. Informace – Rozpočtové opatření č.7/2023 – 302620230614_6_U20230614_6_DZ20230614_6_RO
20230614_6_URMČ
 7. Návrh na schválení dodavatele realizace energeticky úsporných opatření budov MŠ Chaberáček, MŠ Bílenecké náměstí a MŠ BeranovSTAŽENO  
 8. Dotazy a připomínky občanů   

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, Ing. Alena Hájíčková, Bc. Vojtěch Pavlík, Ing. Josef Doležal, Mgr. Radka Mlynárová a Ing. Petr Kasa, 
Ing. Jan Jiroušek, Jan Vokurka, Mgr. Ludmila Urbanová, Martin Knížek, Miroslav Malina, 
Ing. Barbora Floriánová a Dr. Ing. Přemysl Vávra, 
JUDr. Milan Golas.

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
17. 5. 2023 18:00 hod.1. Kontrola zápisu č.4050/23/ZMČ-058/23/ZMČ  
Audio : programbod 1bod_2bod 3bod 4bod 5bod 6, ​​​​​​ bod_72. Závěrečný účet za rok 202220230517_2_U20230517_2_DZ20230517_2_přehled
20230517_2_přehled2
20230517_2_přiloha
20230517_2_rozvaha
20230517_2_URMČ
20230517_2_výkaz
20230517_2_zavěrečný účet
20230517_2_zpráva
Pozvánka : 5..veřejné zasedání3. Odkup pozemků parc.č.1238/5, 1238/6, 1238/7, 1241/1 a 1334/4, k.ú. Dolní Chabry do majetku Hl. města Prahy se svěřenou správou MČ Praha-Dolní Chabry20230517_3_U20230517_3_DZ20230517_3_RO
20230517_3_URMČ
20230517_3_URMČ1
20230517_3_Záměr
Zápis č. 5 ZMČ4. Návrh na schválení odpovědi předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve věci vedení okruhu SOKP č.j. PS 2023/00619620230517_4_U20230517_4_DZ20230517_4_DOPIS
20230517_4_URMČ
Program 5. zasedání ZMČ5. Návrh na schválení odpovědi na dopis z Úřadu vlády ve věci vedení okruhu SOKP č.j. 16816/2023-UVCR-3 20230517_5_DZ20230517_5_DOPIS
20230517_5_URMČ
 6. Informace - Rozpočtové opatření č.3/2023 – 8009 20230517_6A_U20230517_6A_DZ20230517_6_URMČ
20230517_6A_RO
 6. Informace - Rozpočtové opatření č.4/2023 – 201420230517_6B_U20230517_6B_DZ20230517_6B_URMČ
20230517_6B_RO
 6. Informace - Rozpočtové opatření č.5/2023 – 301320230517_6C_U20230517_6C_DZ20230517_6C_URMČ
20230517_6C_RO
 6. Informace - Rozpočtové opatření č.6/2023 – 301420230517_6D_U20230517_6D_DZ20230517_6D_URMČ
20230517_6D_RO
 6. Informace - Přehled veřejných zakázek   
 6. Informace - Zhodnocení plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2023   
 8. Činnost KV informace20230517_8_U  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, Ing. Alena Hájíčková, Bc. Vojtěch Pavlík, Ing. Josef Doležal, Mgr. Radka Mlynárová a Ing. Petr Kasa, 
Ing. Jan Jiroušek, Jan Vokurka, Mgr. Ludmila Urbanová, Martin Knížek, Miroslav Malina, 
Ing. Barbora Floriánová a Dr. Ing. Přemysl Vávra, 
JUDr. Milan Golas.

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
22.3.2023 18:00 hod.1.    Kontrola zápisu č.3038/23/ZMČ-049/23/ZMČ  
Audio : body 1, bod 2bod 3bod 4bod 5bod 6, ​​​​​​ bod 7, ​​​​bod 8bod 9, bod 10body 12 a 13bod 142.    Žádost TJ ZŠ Chabry, z. s. o finanční příspěvek 80 000 Kč na sportovní činnost 20230322_2_U20230322_2_DZ20230322_2_URMČ
20230322_2_žádost
Pozvánka : 4.veřejné zasedání3.    Žádost SK Dolní Chabry o finanční příspěvek ve výši 350 000 Kč na energie a provozní náklady20230322_3_U20230322_3_DZ20230322_3_URMČ
20230322_3_Žádost
20230322_3_Žádost2
Zápis č. 4 ZMČ4.    Žádost TJ Sokol Dolní Chabry o finanční příspěvek 350 000 Kč na energie a provozní náklady20230322_4_U20230322_4_DZ20230322_4_odůvodnění
20230322_4_URMČ
20230322_4_žádost
Program 4. zasedání ZMČ5.    Žádost Chaberské PERGOLY o finanční spoluúčast na sportovních a kulturních akcích v roce 202320230322_5_U20230322_5_DZ20230322_5_AKCE
20230322_5_PLÁN
20230322_5_URMČ
 6.    Žádost kulturního centra Moringa Tree club, z. s. o finanční příspěvek 20230322_6_U20230322_6_DZ20230322_6_URMČ
20230322_6_zadost
 7.    Návrh na schválení aktualizace směrnice „Fond kulturních a sociálních potřeb“20230322_7_U20230322_7_DZ20230322_7_směrnice
20230322_7_URMČ
 8.    Návrh na uzavření Dodatku č.5 ke smlouvě o spolupráci ze dne 29.dubna 2009 mezi městskou částí Praha-Dolní Chabry a společnostmi Nové Chabry Development, s.r.o., Nové Chabry Delta, s.r.o., Nové Chabry Zeta, s.r.o., Nové Chabry F+G, s.r.o., Nové Chabry – E, s.r.o., Nové Chabry Alfa, s.r.o., Nové Chabry Beta, s.r.o.20230322_8_U20230322_8_DZ 20230322_8_Dodatek
20230322_8_URMČ 
 9.    Návrh na schválení odpovědi na dopis z Úřadu vlády ve věci vedení okruhu SOKP ze dne 2.3.202320230322_9_U20230322_9_DZ20230322_9_PŘÍLOHY
20230322_9_SOUPIS
20230322_9_URMČ
20230324_9_ODPOVĚĎ
 10.    Volba tajemnice finančního výboru ZMČ20230322_10_U  
 11.    Rozpočtové opatření č.2/2023 - 100120230322_11_U20230322_11_DZ20230322_11_RO
20230322_11_URMČ
 12.    Informace , Rozpočtové opatření č.1/2023 - 200220230322_12a_U20230322_12a_DZ20230322_12a_RO
20230322_12a_URMČ
 12.    Informace , Přehled veřejných zakázek, Tramvajová trať   
 12.    Informace ,  Tramvajová trať  20230322_12c_TT 
 13.    Dotazy a připomínky občanů20230322_14_U20230322_14_DZ20230322_14_Memorandum

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, Ing. Alena Hájíčková, Bc. Vojtěch Pavlík, Ing. Josef Doležal, Mgr. Radka Mlynárová a Ing. Petr Kasa, 
Ing. Jan Jiroušek, Jan Vokurka, Mgr. Ludmila Urbanová, Martin Knížek, Miroslav Malina, 
Ing. Barbora Floriánová a Dr. Ing. Přemysl Vávra, 
JUDr. Milan Golas.

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
1.2.2023 18:00 hod.1. Kontrola zápisu č.2
030/23/ZMČ-037/23/ZMČ
  
Audio : body 1-2, bod 3bod 4bod 5bod 6, ​​​​​​ bod 7, ​​​​bod 82. Návrh rozpočtu Městské části Praha-Dolní Chabry na rok 2023, návrh rozpočtu hospodářské činnosti 2023, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, rozpočet peněžních fondů 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 202820230201_2_U20230201_2_DZ20230201_2_rozpočet
20230201_2_URMČ
Pozvánka : 3.veřejné zasedání3. Návrh na zrušení výběrového řízení „Realizace energeticky úsporných opatření mateřských školek – odborná činnost“20230201_3_U20230201_3_DZ20230201_3_URMČ
20230201_3_výzva
20230201_3_zpráva
Zápis č. 3 ZMČ4. Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky „Nákup víceúčelového zametacího stroje pro MČ Praha-Dolní Chabry“20230201_4_U20230201_4_DZ20230201_4_KARCHER
20230201_4_MANATECH
20230201_4_MINAM
20230201_4_Unikont
20230201_4_URMČ
20230201_4_VÝZVA
20230201_4_zpráva
Program 3. zasedání ZMČ5. Návrh na schválení přistoupení MČ Praha-Dolní Chabry do Sdružení místních samospráv ČR20230201_5_U20230201_5_DZ20230201_5_BROŽURA
 6. Odvolání tajemnice Kontrolního a Finančního výboru ZMČ a volba nové tajemnice Kontrolního výboru ZMČ20230201_6_U  
 7. Smlouva o spolupráci20230201_7_U20230201_7_DZ20230201_7_smlouva
20230201_7_vizualizace
 8. Informace - Rozpočtové opatření č.1420230201_8a_U20230201_8a_DZ20230201_8a_RO
20230201_8a_URMČ
 8. Informace20230201_8b_U 20230201_8b_dopis

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, Ing. Alena Hájíčková, Bc. Vojtěch Pavlík, Ing. Josef Doležal, Mgr. Radka Mlynárová a Ing. Petr Kasa, 
Ing. Jan Jiroušek, Jan Vokurka, Mgr. Ludmila Urbanová, Martin Knížek, Miroslav Malina, 
Ing. Barbora Floriánová a Dr. Ing. Přemysl Vávra, 
JUDr. Milan Golas.

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 14.12.2022 18:30 hod.1.Kontrola zápisu č.22, č.23, č.1013/23/ZMČ-029/23/ZMČ  
Audio : 1-část body 1-4, 2-část body 5-8, 3-část bod9, 4-část body 10-122.Rozpočtové provizorium na rok 202320221214_2_U20221214_2_DZ 
Pozvánka : 2.veřejné zasedání3.Záměr nákupu víceúčelového zametacího stroje pro MČ Praha-Dolní Chabry20221214_3_U20221214_3_DZ 
Zápis č. 2 ZMČ4.Revokace usnesení č. 220/22/ZMČ ze dne 23.6.2022 o odkupu části pozemku parc.č.1416, k.ú. Dolní Chabry, zapsaného na LV 1087 a prodej části pozemku parc.č. 1416, k.ú. Dolní Chabry o velikosti 10m2, zapsaného na LV 108720221214_4_U20221214_4_DZ20221214_4_smlouva
Program 2. zasedání ZMČ5.Návrh na zrušení Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha-Dolní Chabry20221214_5_U20221214_5_DZ20221214_5_URMČ
 6.Pověření ke kontrole darovacích smluv za rok 202220221214_6_U  
 7.Návrh na schválení odměn členům komisí, výborů, redakční rady a přísedící u soudu20221214_7_U20221214_7_DZ 
 8.Stížnost občanů na dopravní situaci v okolí Kobyliské20231214_8_U20231214_8_DZ20231214_8_PETICE
 9.Návrh na aktualizaci Směrnice č.1/2019 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu20221214_9_U20221214_9_DZ20221214_9_směrnice
20221214_9_směrnicepůvodní
 10.Informace - Rozpočtové opatření č.620221214_10a_U20221214_10a_DZ20221214_10a_RO
20221214_10a_tabulka
20221214_10a_URMČ
 10.Informace - Rozpočtové opatření č.720221214_10b_U20221214_10b_DZ20221214_10b_MHMP
20221214_10b_RO
20221214_10b_URMČ
 10.Informace - Rozpočtové opatření č.820221214_10c_U20221214_10c_DZ20221214_10c_MHMP
20221214_10c_RO
20221214_10c_URMČ
 10.Informace - Rozpočtové opatření č.920221214_10d_U20221214_10d_DZ20221214_10d_MHMP
20221214_10d_MHMPII
20221214_10d_RO
20221214_10d_URMČ
 10.Informace - Rozpočtové opatření č.1020221214_10e_U20221214_10e_DZ20221214_10e_RO
20221214_10e_URMČ
 10.Informace - Rozpočtové opatření č.1120221214_10f_U20221214_10f_DZ20221214_10f_MHMP
20221214_10f_RO
20221214_10f_URMČ
 10.Informace - Rozpočtové opatření č.1220221214_10g_U20221214_10g_DZ20221214_10g_RO
20221214_10g_URMČ
 10.Informace - Rozpočtové opatření č.1320221214_10h_U20221214_10h_DZ20221214_10h_RO
20221214_10h_URMČ
 10.Informace - Datové centrum   
 10.Informace - Společné povolení na stavbu „V409/419-smyčka PSE“   
 10.Informace - Tramvajová trať-Kobylisy - Zdiby   
 11.Dotazy a připomínky občanů   
 12.Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby20221214_12_U20221214_12_DZ 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, Ing. Alena Hájíčková, Bc. Vojtěch Pavlík, Ing. Josef Doležal, Mgr. Radka Mlynárová a Ing. Petr Kasa, 
Ing. Jan Jiroušek, Jan Vokurka, Mgr. Ludmila Urbanová, Martin Knížek, Miroslav Malina, 
Ing. Barbora Floriánová a Dr. Ing. Přemysl Vávra, 
JUDr. Milan Golas.

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 17.10.2022 18:00 hod.6. Určení počtu místostarostů20221017_6_U  
Audio : 1-část,7. Určení funkcí uvolněných/neuvolněných členů ZMČ20221017_7_U  
Pozvánka : 1. veřejné zasedání
 
8. Určení způsobu volby starosty a místostarostů20221017_8_U  
Zápis č. 1 ZMČ9. Volba starosty20221017_9_U  
Program 1. zasedání ZMČ10. Volba místostarostů20221017_10_U  
Slib člena an.11. Volba členů RMČ20221017_11_U  
 12. Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů20221017_12_U  
 13. Volba předsedy finančního výboru20221017_13_U  
 14. Volba předsedy kontrolního výboru20221017_14_U  
 15. Volba členů finančního výboru20221017_15_U  
 16. Volba členů kontrolního výboru20221017_16_U  
 17. Měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva20221017_17_U  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 14.09.2022 18:00 hod.2.Energeticky úsporná opatření MŠ20220914_2_U RMČ20220914_2_DZ

20220914_2_NÁVRH U

20220914_2_VÝZVA

20220914_2_zpráva

Audio : 1-část,3.Petice 20220914_3_DZ20220914_3_návrh U
Pozvánka : XXIII. veřejné zasedání
 
4.Informace, 1.R.O.č.620220914_4a_URMČ20220914_4a_DZ

20220914_4a_Návrh usnesení

20220914_4a_RO

 

Zápis č. 23 ZMČ4.Informace, 2.R.O.č.720220914_4b_U RMČ20220914_4b_DZ

20220914_4b_Návrh U

20220914_4b_RO

Program 23. zasedání ZMČ4.Informace, 3.R.O.č.820220914_4c_U RMČ20220914_4c_DZ

20220914_4c_návrh U

20220914_4c_RO

 4.Informace, 4.R.O.č.920220914_4d_U RMČ20220914_4d_DZ

20220914_4d_Návrh U

20220914_4d_RO

Program nebyl schválen.4.Informace, 5.R.O.č.1020220914_4e_U RMČ20220914_4e_DZ

20220914_4e_Návrh U

20220914_4e_RO

     
     

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 23.06.2022 18:00 hod.2.Beranovka20220623_2_U.pdf20220623_9_DZ.pdf

20220623_9_PRIPOMINKY 1.pdf

20220623_9_PRIPOMINKY 2.pdf

20220623_9_PRIPOMINKY 3.pdf

 

Audio : 1-část, 2-část3.VZ hřiště Ulčova20220623_3_U.pdf20220623_3_DZ.pdf

20220623_3_SMLOUVA O DILO.pdf

20220623_3_URMC.pdf

20220623_3_ZPRAVA O VYHODNOCENI.pdf

 

Pozvánka : XXII. veřejné zasedání
 
4.Počet zastupitelů volby20220623_4_U.pdf20220623_4_DZ.pdf20220623_4_URMC.pdf
 5.Záměr energetické úspory MŠ20220623_5_U.pdf20220623_5_DZ.pdf20220623_5_URMC.pdf
 6. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci20220623_6_U.pdf20220623_6_DZ.pdf

20220623_6_URMC.pdf

20220623_SMLOUVA O SPOLUPRACI.pdf

 7. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci20220623_7_U.pdf20220623_7_DZ.pdf20220623_7_SMLOUVA O SPOLUPRACI.pdf
 8.Koncepce tranformačních lokalit20220623_8_U.pdf20220623_8_DZ.pdf

20220623_8_koncepce.pdf

20220623_8_zprava.pdf

 9.Připomínky k Metropolitnímu plánu20220623_9_U.pdf20220623_9_DZ.pdf

20220623_9_PRIPOMINKY 1.pdf

20220623_9_PRIPOMINKY 2.pdf

20220623_9_PRIPOMINKY 3.pdf

 10. Kontrolní výbor20220623_10_U.pdf20220623_10_DZ.pdf 
 11. Petice20220623_11_U.pdf20220623_11_DZ.pdf 
 12.Prodej části pozemku20220623_12_U.pdf20220623_12_DZ.pdf

20220623_12_NAJM.SMLOUVA PRED.PROTOKOL.pdf

20220623_12_URMC.pdf

 13.Informace RO Č. 420220623_13_U.pdf20220623_13_DZ.pdf

20220623_13_MHMP.pdf

20220623_13_RO4.pdf

20220623_13_URMC.pdf

 13.Informace RO Č. 520220623_13_U.pdf20220623_13_DZ.pdf

20220623_13_RO5.pdf

20220623_13_URMC.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 11.05.2022 18:00 hod.2.Závěrečný účet20220511_2_U.pdf20220511_2_DZ.pdf

20220511_2_INVENT.ZPRAVA.pdf

20220511_2_PRILOHA.pdf

20220511_2_ROZVAHA.pdf

20220511_2_URMC.pdf

20220511_2_VZZ.PDF

20220511_2_ZAPIS FIN.VYPORADANI.pdf

20220511_2_ZPRAVA O PREZKOUMANI.pdf

20220511_2_ZPRAVA O PLNENI.pdf

Audio : 1-část, 2-část3.Dětské hřište Ulčova20220511_3_U.pdf20220511_3_DZ.pdf20220511_3_URMC.pdf
Pozvánka : XXI. veřejné zasedání
 
4.Dar TJ ZS Chabry20220511_4_U.pdf20220511_4_DZ.pdf

20220511_4_ZADOST.pdf

20220511_4_URMC.pdf

 5.Dar SK20220511_5_U.pdf20220511_5_DZ.pdf

20220511_5_ZADOST O DOTACI.pdf

20220511_5_DUVOD.ZPRAVA K ZADOSTI.pdf

20220511_5_URMC.pdf

 6.Dar Pergola20220511_6_U.pdf20220511_6_DZ.pdf

20220511_6_ROZPOCET.pdf

20220511_6_URMC.pdf

 7.Dar TJ Sokol Chabry20220511_7_U.pdf20220511_7_DZ.pdf

20220511_7_ZADOST.pdf

20220511_7_URMC.pdf

 8.Dotace stromy20220511_8_U.pdf20220511_8_DZ.pdf

20220511_8_ZADOST.pdf

20220511_8_SMLOUVA.pdf

20220511_8_URMC.pdf

 9. Finanční výpomoc Ukrajině20220511_9_U.pdf20220511_9_DZ.pdf20220511_9_URMC.pdf
 10.Proplacení dovolené20220511_10_U.pdf20220511_10_DZ.pdf

20220511_10_URMC.pdf

 11.Informace RO. Č.120220511_11_1_U.pdf20220511_11_1_DZ.pdf

MHMP.pdf

MHMP2.pdf

RO1-22.pdf

 11.Informace RO. Č.220220511_11_2_U.pdf20220511_11_2_DZ.pdf

RO 2.pdf

Usneseni RMC.pdf

 11.Informace RO. Č.320220511_11_3_U.pdf20220511_11_3_DZ.pdf

RO 3.pdf

Uneseni RMC.pdf

 

 12.Rozdělení dotace školky20220511_13_U.pdf20220511_13_DZ.pdf 
 13.Rezignace člena fin. výboru20220511_14_U.pdf20220511_14_DZ.pdf 
 14.Rezignace členů kontrolního výboru20220511_13_U.pdf20220511_13_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 07.03.2022 18:00 hod.1. Koaliční spolupráce

20220307_2_U.pdf

 

 

Audio : 1-část, 2-část2.Veřejné hlasování o odvolání20220307_2_U.pdf20220307_2_DZ.pdf 
Pozvánka : XX. veřejné zasedání
 
3.Odvolání 1.místostarosty20220307_3_U.pdf20220307_3_DZ.pdf 
 4.Volba 1.místostarosty20220307_4_U.pdf  
 5.Návrh na odvolání člena rady20220307_5_U.pdf20220307_5_DZ.pdf 
 6.Volba člena rady20220307_6_U.pdf  
 7.Odvolání místostarosty20220307_7_U.pdf20220307_7_DZ.pdf 
 8.Volba místostarostky20220307_8_U.pdf  
 9.Volba člena rady20220307_9_U.pdf  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 28.02.2022 18:00 hod.2.Dodatek č.5 - NÁVRH NEBYL PŘIJAT20220228_2_U.pdf20220228_2_DZ.pdf

20220228_2_Dodatek.pdf

20220228_2_URMC.pdf

20220228_2_VB.pdf

20220228_2_zastava.pdf

Audio : 1-část, 2-část3.Návrh rozpočtu20220228_3_U.pdf20220228_3_DZ.pdf20220228_3_NAVRHROZPOCTU.pdf
Pozvánka : XIX. veřejné zasedání
 
4.Střednědobý výhled20220228_4_U.pdf20220228_4_DZ.pdf20220228_4_NAVRH.pdf
 5.Rozpočet PO20220228_5_U.pdf20220228_5_DZ.pdf

20220207_5_odpisy ZS.pdf

20220228_5_navrh RO Beranov.pdf

20220228_5_odpisy Bilenecke.pdf

20220228_5_odpisy Chaberacek.pdf

20220228_5_OP Beranov.pdf

20220228_5_rozpocet Bilenecke.pdf

20220228_5_rozpocet Chaberacek.pdf

20220228_5_rozpocet ZS.pdf

20220228_5_vyhled Bilenecke.pdf

20220228_5_vyhled Beranov.pdf

20220228_5_vyhled Chaberacek.pdf

20220228_5_vyhled ZS.pdf

 6.Memorandum - NÁVRH NEBYL PŘIJAT 20220228_6_DZ.pdf

20220228_6_MAPA.pdf

20220228_6_memorandum.pdf

20220228_6_navrhusneseni.pdf

20220228_6_URMC.pdf

20220228_6_vedeni II.pdf

20220228_6_vedeni.pdf

 7.Dlouhodobý plán rozvoje20220228_7_U.pdf20220228_7_DZ.pdf20220228_7_DPR.pdf
 8.Bezúplatný převod komunikací20220228_8_U.pdf20220228_8_DZ.pdf

20220228_8_KSaD.pdf

20220228_8_Smlouva.pdf

20220228_8_URMC.pdf

 9. Bezúplatný převod pozemků včetně komunikací20220228_9_U.pdf20220228_9_DZ.pdf

20220228_9_ZADOST.pdf

20220228_9_KSaD.pdf

20220228_9_smlouva.pdf

20220228_9_URMC.pdf

 10.Bezúplatný převod movitého majetku ZŠ20220228_10_U.pdf20220228_10_DZ.pdf

20220228_10_RMC.pdf

20220228_10_SMLOUVA.pdf

 11.Rezignace člena kontrolního výboru20220228_11_U.pdf20220228_11_DZ.pdf 
 12.Přísedící u soudu20220228_12_U.pdf20220228_12_DZ.pdf20220228_12_RMC.pdf
 13.Informace20220228_13_U.pdf20220228_13_DZ.pdf

20220228_13_MHMP.pdf

20220228_13_RMC.pdf

20220228_13_RO.pdf

 15.Interpelace  20220228_15_INTERPELACE.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 01.12.2021 18:00 hod.

1. Kontrola zápisu č.17

  

 

Audio : 1-část, 2-část3-část

2. Dodatek č.8 ke Zřizovací listině Základní školy Praha-Dolní Chabry, příspěvková organizace

20211201_2_U.pdf20211201_2_DZ.pdf

20211201_2_DODATEK.pdf

20211201_2_URMC.pdf

Pozvánka : 
XVIII. veřejné zasedání
3.Prodej pozemku 153620211201_3_U.pdf20211201_3_DZ.pdf20211201_3_KUPNI SMLOUVA.pdf
 4.AAA20211201_4_U.pdf20211201_4_DZ.pdf20211201_4_NAVRH KUP.SMLOUVY.pdf
 5.Zpráva audit20211201_5_U.pdf20211201_5_DZ.pdf

20211201_5_OPATRENI K NAPRAVE.pdf

20211201_5_ZPRAVA O VYSLEDKU.pdf

 6.Arinsal - NÁVRH NEBYL PŘIJAT 20211201_6_DZ.pdf

20211201_6_NAVRH USNESENI.pdf

20211201_6_podnet.pdf

 7.Změny ÚP hl.m.Prahy20211201_7_U.pdf20211201_7_DZ.pdf

20211201_7_Hrbitov.pdf

20211201_7_skolka.pdf

20211201_7_sportChabry.pdf

20211201_7_URMC.pdf

 8.Rozpočtové provizorium20211201_8_U.pdf20211201_8_DZ.pdf

20211201_8_FVZ.pdf

20211201_8_MHMP.pdf

20211201_8_UKAZATEL FVZ.pdf

 9.Odměny členům komisí20211201_9_U.pdf20211201_9_DZ.pdf 
 10.Pověření kontrolního výboru20211201_10_U.pdf  
 11.Pověření finančního výboru20211201_11_U.pdf  
 12.Připomínky AZÚR č.520211201_12_U.pdf20211201_12_DZ.pdf

20211201_12_pripominky.pdf

20211201_12_podnet Hrbitov.pdf

20211201_12_podnet skolkaChabry.pdf

20211201_12_podnet SPORT.pdf

 13.Informace - RO č.920211201_13A_U.pdf20211201_13A_DZ.pdf

20211201_13A_PRILOHA.pdf

20211201_13A_URMC.pdf

 13.Informace - RO č.1020211201_13B_U.pdf20211201_13B_DZ.pdf

20211201_13B_PRILOHA.pdf

20211201_13B_URMC.pdf

 13.Informace - RO č.1120211201_13C_U.pdf20211201_13C_DZ.pdf

20211201_13C_PRILOHA.pdf

20211201_13_URMC.pdf

 13.Informace - RO č.1220211201_13D_U.pdf20211201_13D_DZ.pdf

20211201_13D_PRILOHA.pdf

20211201_13D_URMC.pdf

 14.Veřejná zakázka Kepka20211201_14_U.pdf20211201_14_DZ.pdf20211201_14_SMLOUVA.pdf
 15.Zadávací dokumentace IT služby20211201_15_U.pdf20211201_15_DZ.pdf 
 16. Různé  20211201_16_PODNET.pdf

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 08.09.2021Kontrola zápisu č.16  

 

Audio : 1-část, 2-část3-částSmlouva o spolupráci-probíhající změna ÚP20210908_2_U20210908_2_DZ

20210908_2_smlouva

20210908_2_URMČ

20210908_2_ZMĚNA

Pozvánka : 
XVII. veřejné zasedání
Žádost o vyjádření k navrhované změně ÚP hl. m. Prahy zkráceným postupem na část pozemku parc. č. 52/4, k.ú. Dolní Chabry20210908_3_U.pdf20210908_3_DZ.pdf

20210908_3_ŽÁDOST.pdf

20210908_3_ksad.pdf

20210908_3_MHMP.pdf

20210908_3_U.pdf

/20210908_3_URMČ.pdf

 Zpráva o výsledku přezkoumámí hospodaření20210908_4_U.pdf20210908_4_DZ.pdf

20210902_4_výzva.pdf

20210908_4_URMČ.pdf

20210908_4_ZPRÁVA.pdf

 Informace: -Rozpočtové opatření č. 5/202120210908_5A_U.pdf20210908_5A_DZ.pdf

20210908_5A_RO.pdf

20210908_5A_URMČ.pdf

 Informace: -Rozpočtové opatření č. 6/2021

20210908_5B_U.pdf

20210908_5B_DZ.pdf20210908_5B_URMČ.pdf
 Informace: -Rozpočtové opatření č. 7/202120210908_5C_U.pdf20210908_5C_DZ.pdf20210908_5C_URMC.pdf
 Informace: -Rozpočtové opatření č. 8/202120210908_5D_U.pdf20210908_5B_DZ.pdf20210908_5B_URMČ.pdf
 Projednání křižovatky20210908_7_U.pdf 

20210908_7_uprava.pdf

20210908_7_dopis.pdf

20210908_7_křizovatka.pdf

20210908_7_protokol.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 14.06.20211. Kontrola zápisu č.15  

 

Audio : 1-část, 2-část2. Petice za bezpečnější přechody pro chodce v blízkosti MŠ Chaberáček na ulici20210614_2_U.pdf20210614_2_DZ.pdf

20210614_2_petice.pdf

20210614_2_URMC.pdf

Pozvánka : 
XVI. veřejné zasedání
3. Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 348/1, k.ú. Dolní Chabry20210614_3_U.pdf20210614_3_DZ.pdf

20210614_3_Urmc.pdf

20210614_3_URMC2.pdf

20210614_3_Zamer.pdf

 4. Závěrečný účet za rok 202020210614_4_U.pdf20210614_4_DZ.pdf

20210614_4_fin.pdf

20210614_4_komentar.pdf

20210614_4_prehled.pdf

20210614_4_rozvaha.pdf

20210614_4_URMC.pdf

20210614_4_vykaz.pdf

20210614_4_zaverecny ucet.pdf

20210614_4_zapis.pdf

20210614_4_zprava.pdf

 5. Návrh na schválení aktualizace směrnice „Fond kulturních a sociálních potřeb“20210614_5_U.pdf20210614_5_DZ.pdf

20210614_5_rozpocet.pdf

20210614_5_smernice.pdf

20210614_5_URMC.pdf

 6. Žádost TJ Sokol Dolní Chabry o dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů20210614_6_U.pdf20210614_6_DZ.pdf

20210614_6_zadost.pdf

20210614_6_URMC.pdf

 7. Žádost SK Dolní Chabry o dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů20210614_7_U.pdf20210614_7_DZ.pdf

20210614_7_zadost.pdf

/20210614_7_URMC.pdf

 8. Informace: -Rozpočtové opatření č. 1/202120210614_8A_U.pdf20210614_8A_DZ.pdf

20210614_8A_RO.pdf

/20210614_8A_URMC.pdf

 8. Informace: -Rozpočtové opatření č. 2/202120210614_8B_U.pdf20210614_8B_DZ.pdf

20210614_8B_RO.pdf

20210614_8B_URMC.pdf

 8. Informace: -Rozpočtové opatření č. 3/202120210614_8C_U.pdf20210614_8C_DZ.pdf

20210614_8C_URMC.pdf

 8. Informace: -Rozpočtové opatření č. 4/202120210614_8D_U.pdf20210614_8D_DZ.pdf

20210614_8D_RO.pdf

20210614_8D_URMC.pdf

 8. Zpráva z realizace stavby č.4 akce „Dostavba ZŠ“20210614_8E_U.pdf 20210614_8E_ZPRAVA.pdf
 8. Kontrola darovacích smluv20210614_8F_U.pdf20210614_8F_DZ.pdf20210614_8F_ZAPIS.pdf
 9. Dotazy a připomínky občanů   
 10. Různé   

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 31.03.20213. Rozpočet MČ pro rok 202120210315_3_U.pdf20210315_3_DZ.pdf

20210315_3_rozpocet.pdf
20210315_3_usmesenirmc.pdf

Audio : 1-část, 2-část4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ do roku 202620210315_4_U.pdf20210315_4_DZ.pdf20210315_4_strednedobyvyhled.pdf
Pozvánka : 
XV. veřejné zasedání
5. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací MČ20210315_5_U.pdf20210315_5_DZ.pdf20210315_5_beranov.pdf
20210315_5_bilenecke.pdf
20210315_5_chaberak.pdf
20210315_5_zs.pdf
 6. Memorandum biokoridor20210315_6_U.pdf20210315_6_DZ.pdf

20210315_6_memorandum.pdf
20210315_6_mhmp.pdf
20210315_6_us.pdf
20210315_6_us2.pdf
20210315_6_us3.pdf

 7. Projednání petice20210315_7_U.pdf20210315_7_DZ.pdf 
 8. Informace - 1.Rozpočtové opatření č.920210315_8_U.pdf20210315_8_DZ.pdf20210315_8_RO.pdf
20210315_8_urmc.pdf
 8. Informace - 2.Rozpočtové opatření č. 1020210315_8a_U.pdf20210315_8a_DZ.pdf20210315_8a_RO.pdf
20210315_8a_urmc.pdf
 
 8. Informace - 3.Zpráva TDS20210315_8b_U.pdf20210315_8b_DZ.pdf20210315_8b_zprava.pdf
 11.kontrola darovacích smluv20210315_11_U.pdf 20210315_11_zapis.pdf

 

DatumPozvánkaZápisAudio odkazUsnesení 
15.03.2021XV. veřejné zasedáníZápis č. 015/20/.ZMČ1-část, 2-částUsnesení ZMČ ze dne 15.03.2021
usn. č. 131 - 139
16.12.2020XIV. veřejné zasedání,Zápis č. 014/20/.ZMČ1-část, 2-částUsnesení ZMČ ze dne 16.12.2020
usn. č. 120 - 130 
4.11.2020XIII. veřejné zasedání,Zápis č. 013/20/.ZMČ1-částUsnesení ZMČ ze dne 04.11.2020
usn. č. 118 - 119
09.09.2020XII. veřejné zasedání,Zápis č. 012/20/.ZMČ1-část, 2-částUsnesení ZMČ ze dne 09.09.2020
usn. č. 107 - 117 
24.06.2020XI. veřejné zasedání,Zápis č. 011/20/.ZMČ1-část, 2-částUsnesení ZMČ ze dne 24.06.2020
usn. č. 89 - 106 
15.05.2020X. veřejné zasedání,Zápis č. 010/20/.ZMČ1-část, 2-částUsnesení ZMČ ze dne 11.03.2020
usn. č. 84 - 88 

 

11. 3. 2020

4.3.2020

 

IX. veřejné zasedáníZMČ-doplnění programu

IX. veřejné zasedánínový termín

Zápis č. 009/20/.ZMČ1-čast,  2-častUsnesení ZMČ ze dne 11.03.2020
usn. č. 80 - 83 
18.12.2019VIII. veřejné zasedáníZápis č. 008/19/ZMČ1-čast,  2-častUsnesení ZMČ ze dne 18.12.2019
usn. č. 71 - 79
18.9.2019VII. veřejné zasedáníZápis č. 007/19/ZMČ1-část, 2-část3-část, 4-část,Usnesení ZMČ ze dne 18.09.2019
usn. č. 54 - 70
26.6.2019VI. veřejné zasedáníZápis č. 006/19/ZMČ1-část, 2-část3-část, 4-část,Usnesení ZMČ ze dne 26.6.2019
usn. č. 43 - 53
12.6.2019V. veřejné zasedáníZápis č. 005/19/ZMČ1-část, 2-část3-část, 4-část,Usnesení ZMČ ze dne 12.6.2019
usn. č. 32 - 42
27.3. 2019IV. veřejné zasedáníZápis č. 004/19/ZMČI-část, II-částIII-část,Usnesení ZMČ ze dne 27.3.2019
usn. č. 024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
6.3.2019III. veřejné zasedáníZápis č. 003/19/ZMČI-část, II-částIII-část,Usnesení ZMČ ze dne 6.3.2019
usn. č. 022-023 / 19 / ZMČ
12.12.2018II. veřejné zasedáníZápis č. 002/18/ZMČI-část, II-část

Usnesení ZMČ ze dne 12.12.2018
usn. č. 012-021 / 18 / ZMČ

31.10.2018I. veřejně zasedáníZápis č. 001/18/ZMČmp3Usnesení ZMČ ze dne 31.10.2018
usn. č. 001-011 / 18 / ZMČ