Veřejné zasedání ZMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, Ing. Alena Hájíčková, Bc. Vojtěch Pavlík, Ing. Josef Doležal, Mgr. Radka Mlynárová a Ing. Petr Kasa, 
Ing. Jan Jiroušek, Jan Vokurka, Mgr. Ludmila Urbanová, Martin Knížek, Miroslav Malina, 
Ing. Barbora Floriánová a Dr. Ing. Přemysl Vávra, 
JUDr. Milan Golas.

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
1.2.2023 18:00 hod.Kontrola zápisu č.2   
Audio : body 1-2, bod 3bod 4bod 5bod 6, ​​​​​​ bod 7, ​​​​bod 8Návrh rozpočtu Městské části Praha-Dolní Chabry na rok 2023, návrh rozpočtu hospodářské činnosti 2023, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, rozpočet peněžních fondů 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2028   
Pozvánka : 3.veřejné zasedáníNávrh na zrušení výběrového řízení „Realizace energeticky úsporných opatření mateřských školek – odborná činnost“   
Zápis č. 3 ZMČNávrh na schválení dodavatele veřejné zakázky „Nákup víceúčelového zametacího stroje pro MČ Praha-Dolní Chabry“   
Program 3. zasedání ZMČNávrh na schválení přistoupení MČ Praha-Dolní Chabry do Sdružení místních samospráv ČR   
 Odvolání tajemnice Kontrolního a Finančního výboru ZMČ a volba nové tajemnice Kontrolního výboru ZMČ   
 Informace - Rozpočtové opatření č.14   
 Informace   

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, Ing. Alena Hájíčková, Bc. Vojtěch Pavlík, Ing. Josef Doležal, Mgr. Radka Mlynárová a Ing. Petr Kasa, 
Ing. Jan Jiroušek, Jan Vokurka, Mgr. Ludmila Urbanová, Martin Knížek, Miroslav Malina, 
Ing. Barbora Floriánová a Dr. Ing. Přemysl Vávra, 
JUDr. Milan Golas.

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 14.12.2022 18:30 hod.1.Kontrola zápisu č.22, č.23, č.1013/23/ZMČ-029/23/ZMČ  
Audio : 1-část body 1-4, 2-část body 5-8, 3-část bod9, 4-část body 10-122.Rozpočtové provizorium na rok 2023   
Pozvánka : 2.veřejné zasedání3.Záměr nákupu víceúčelového zametacího stroje pro MČ Praha-Dolní Chabry   
Zápis č. 2 ZMČ4.Revokace usnesení č. 220/22/ZMČ ze dne 23.6.2022 o odkupu části pozemku parc.č.1416, k.ú. Dolní Chabry, zapsaného na LV 1087 a prodej části pozemku parc.č. 1416, k.ú. Dolní Chabry o velikosti 10m2, zapsaného na LV 1087   
Program 2. zasedání ZMČ5.Návrh na zrušení Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha-Dolní Chabry   
 6.Pověření ke kontrole darovacích smluv za rok 2022   
 7.Návrh na schválení odměn členům komisí, výborů, redakční rady a přísedící u soudu   
 8.Stížnost občanů na dopravní situaci v okolí Kobyliské   
 9.Návrh na aktualizaci Směrnice č.1/2019 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu   
 10.Informace - Rozpočtové opatření č.6   
 10.Informace - Rozpočtové opatření č.7   
 10.Informace - Rozpočtové opatření č.8   
 10.Informace - Rozpočtové opatření č.9   
 10.Informace - Rozpočtové opatření č.10   
 10.Informace - Rozpočtové opatření č.11   
 10.Informace - Rozpočtové opatření č.12   
 10.Informace - Rozpočtové opatření č.13   
 10.Informace - Datové centrum   
 10.Informace - Společné povolení na stavbu „V409/419-smyčka PSE“   
 10.Informace - Tramvajová trať-Kobylisy - Zdiby   
 11.Dotazy a připomínky občanů   
 12.Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby   

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, Ing. Alena Hájíčková, Bc. Vojtěch Pavlík, Ing. Josef Doležal, Mgr. Radka Mlynárová a Ing. Petr Kasa, 
Ing. Jan Jiroušek, Jan Vokurka, Mgr. Ludmila Urbanová, Martin Knížek, Miroslav Malina, 
Ing. Barbora Floriánová a Dr. Ing. Přemysl Vávra, 
JUDr. Milan Golas.

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 17.10.2022 18:00 hod.6. Určení počtu místostarostů20221017_6_U  
Audio : 1-část,7. Určení funkcí uvolněných/neuvolněných členů ZMČ20221017_7_U  
Pozvánka : 1. veřejné zasedání
 
8. Určení způsobu volby starosty a místostarostů20221017_8_U  
Zápis č. 1 ZMČ9. Volba starosty20221017_9_U  
Program 1. zasedání ZMČ10. Volba místostarostů20221017_10_U  
Slib člena an.11. Volba členů RMČ20221017_11_U  
 12. Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů20221017_12_U  
 13. Volba předsedy finančního výboru20221017_13_U  
 14. Volba předsedy kontrolního výboru20221017_14_U  
 15. Volba členů finančního výboru20221017_15_U  
 16. Volba členů kontrolního výboru20221017_16_U  
 17. Měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva20221017_17_U  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 14.09.2022 18:00 hod.2.Energeticky úsporná opatření MŠ 20220914_2_DZ

20220914_2_NÁVRH U

20220914_2_U RMČ

20220914_2_VÝZVA

20220914_2_zpráva

Audio : 1-část,3.Petice 20220914_3_DZ20220914_3_návrh U
Pozvánka : XXIII. veřejné zasedání
 
4.Informace, 1.R.O.č.6 20220914_4a_DZ

20220914_4a_Návrh usnesení

20220914_4a_RO

20220914_4a_URMČ

Zápis č. 23 ZMČ4.Informace, 2.R.O.č.7 20220914_4b_DZ

20220914_4b_Návrh U

20220914_4b_U RMČ

20220914_4b_RO

Program 23. zasedání ZMČ4.Informace, 3.R.O.č.8 20220914_4c_DZ

20220914_4c_návrh U

20220914_4c_RO

20220914_4c_U RMČ

 4.Informace, 4.R.O.č.9 20220914_4d_DZ

20220914_4d_Návrh U

20220914_4d_RO

20220914_4d_U RMČ

Program nebyl schválen.4.Informace, 5.R.O.č.10 20220914_4e_DZ

20220914_4e_Návrh U

20220914_4e_RO

20220914_4e_U RMČ

     
     

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 23.06.2022 18:00 hod.2.Beranovka20220623_2_U.pdf20220623_9_DZ.pdf

20220623_9_PRIPOMINKY 1.pdf

20220623_9_PRIPOMINKY 2.pdf

20220623_9_PRIPOMINKY 3.pdf

 

Audio : 1-část, 2-část3.VZ hřiště Ulčova20220623_3_U.pdf20220623_3_DZ.pdf

20220623_3_SMLOUVA O DILO.pdf

20220623_3_URMC.pdf

20220623_3_ZPRAVA O VYHODNOCENI.pdf

 

Pozvánka : XXII. veřejné zasedání
 
4.Počet zastupitelů volby20220623_4_U.pdf20220623_4_DZ.pdf20220623_4_URMC.pdf
 5.Záměr energetické úspory MŠ20220623_5_U.pdf20220623_5_DZ.pdf20220623_5_URMC.pdf
 6. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci20220623_6_U.pdf20220623_6_DZ.pdf

20220623_6_URMC.pdf

20220623_SMLOUVA O SPOLUPRACI.pdf

 7. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci20220623_7_U.pdf20220623_7_DZ.pdf20220623_7_SMLOUVA O SPOLUPRACI.pdf
 8.Koncepce tranformačních lokalit20220623_8_U.pdf20220623_8_DZ.pdf

20220623_8_koncepce.pdf

20220623_8_zprava.pdf

 9.Připomínky k Metropolitnímu plánu20220623_9_U.pdf20220623_9_DZ.pdf

20220623_9_PRIPOMINKY 1.pdf

20220623_9_PRIPOMINKY 2.pdf

20220623_9_PRIPOMINKY 3.pdf

 10. Kontrolní výbor20220623_10_U.pdf20220623_10_DZ.pdf 
 11. Petice20220623_11_U.pdf20220623_11_DZ.pdf 
 12.Prodej části pozemku20220623_12_U.pdf20220623_12_DZ.pdf

20220623_12_NAJM.SMLOUVA PRED.PROTOKOL.pdf

20220623_12_URMC.pdf

 13.Informace RO Č. 420220623_13_U.pdf20220623_13_DZ.pdf

20220623_13_MHMP.pdf

20220623_13_RO4.pdf

20220623_13_URMC.pdf

 13.Informace RO Č. 520220623_13_U.pdf20220623_13_DZ.pdf

20220623_13_RO5.pdf

20220623_13_URMC.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 11.05.2022 18:00 hod.2.Závěrečný účet20220511_2_U.pdf20220511_2_DZ.pdf

20220511_2_INVENT.ZPRAVA.pdf

20220511_2_PRILOHA.pdf

20220511_2_ROZVAHA.pdf

20220511_2_URMC.pdf

20220511_2_VZZ.PDF

20220511_2_ZAPIS FIN.VYPORADANI.pdf

20220511_2_ZPRAVA O PREZKOUMANI.pdf

20220511_2_ZPRAVA O PLNENI.pdf

Audio : 1-část, 2-část3.Dětské hřište Ulčova20220511_3_U.pdf20220511_3_DZ.pdf20220511_3_URMC.pdf
Pozvánka : XXI. veřejné zasedání
 
4.Dar TJ ZS Chabry20220511_4_U.pdf20220511_4_DZ.pdf

20220511_4_ZADOST.pdf

20220511_4_URMC.pdf

 5.Dar SK20220511_5_U.pdf20220511_5_DZ.pdf

20220511_5_ZADOST O DOTACI.pdf

20220511_5_DUVOD.ZPRAVA K ZADOSTI.pdf

20220511_5_URMC.pdf

 6.Dar Pergola20220511_6_U.pdf20220511_6_DZ.pdf

20220511_6_ROZPOCET.pdf

20220511_6_URMC.pdf

 7.Dar TJ Sokol Chabry20220511_7_U.pdf20220511_7_DZ.pdf

20220511_7_ZADOST.pdf

20220511_7_URMC.pdf

 8.Dotace stromy20220511_8_U.pdf20220511_8_DZ.pdf

20220511_8_ZADOST.pdf

20220511_8_SMLOUVA.pdf

20220511_8_URMC.pdf

 9. Finanční výpomoc Ukrajině20220511_9_U.pdf20220511_9_DZ.pdf20220511_9_URMC.pdf
 10.Proplacení dovolené20220511_10_U.pdf20220511_10_DZ.pdf

20220511_10_URMC.pdf

 11.Informace RO. Č.120220511_11_1_U.pdf20220511_11_1_DZ.pdf

MHMP.pdf

MHMP2.pdf

RO1-22.pdf

 11.Informace RO. Č.220220511_11_2_U.pdf20220511_11_2_DZ.pdf

RO 2.pdf

Usneseni RMC.pdf

 11.Informace RO. Č.320220511_11_3_U.pdf20220511_11_3_DZ.pdf

RO 3.pdf

Uneseni RMC.pdf

 

 12.Rozdělení dotace školky20220511_13_U.pdf20220511_13_DZ.pdf 
 13.Rezignace člena fin. výboru20220511_14_U.pdf20220511_14_DZ.pdf 
 14.Rezignace členů kontrolního výboru20220511_13_U.pdf20220511_13_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 07.03.2022 18:00 hod.1. Koaliční spolupráce

20220307_2_U.pdf

 

 

Audio : 1-část, 2-část2.Veřejné hlasování o odvolání20220307_2_U.pdf20220307_2_DZ.pdf 
Pozvánka : XX. veřejné zasedání
 
3.Odvolání 1.místostarosty20220307_3_U.pdf20220307_3_DZ.pdf 
 4.Volba 1.místostarosty20220307_4_U.pdf  
 5.Návrh na odvolání člena rady20220307_5_U.pdf20220307_5_DZ.pdf 
 6.Volba člena rady20220307_6_U.pdf  
 7.Odvolání místostarosty20220307_7_U.pdf20220307_7_DZ.pdf 
 8.Volba místostarostky20220307_8_U.pdf  
 9.Volba člena rady20220307_9_U.pdf  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 28.02.2022 18:00 hod.2.Dodatek č.5 - NÁVRH NEBYL PŘIJAT20220228_2_U.pdf20220228_2_DZ.pdf

20220228_2_Dodatek.pdf

20220228_2_URMC.pdf

20220228_2_VB.pdf

20220228_2_zastava.pdf

Audio : 1-část, 2-část3.Návrh rozpočtu20220228_3_U.pdf20220228_3_DZ.pdf20220228_3_NAVRHROZPOCTU.pdf
Pozvánka : XIX. veřejné zasedání
 
4.Střednědobý výhled20220228_4_U.pdf20220228_4_DZ.pdf20220228_4_NAVRH.pdf
 5.Rozpočet PO20220228_5_U.pdf20220228_5_DZ.pdf

20220207_5_odpisy ZS.pdf

20220228_5_navrh RO Beranov.pdf

20220228_5_odpisy Bilenecke.pdf

20220228_5_odpisy Chaberacek.pdf

20220228_5_OP Beranov.pdf

20220228_5_rozpocet Bilenecke.pdf

20220228_5_rozpocet Chaberacek.pdf

20220228_5_rozpocet ZS.pdf

20220228_5_vyhled Bilenecke.pdf

20220228_5_vyhled Beranov.pdf

20220228_5_vyhled Chaberacek.pdf

20220228_5_vyhled ZS.pdf

 6.Memorandum - NÁVRH NEBYL PŘIJAT 20220228_6_DZ.pdf

20220228_6_MAPA.pdf

20220228_6_memorandum.pdf

20220228_6_navrhusneseni.pdf

20220228_6_URMC.pdf

20220228_6_vedeni II.pdf

20220228_6_vedeni.pdf

 7.Dlouhodobý plán rozvoje20220228_7_U.pdf20220228_7_DZ.pdf20220228_7_DPR.pdf
 8.Bezúplatný převod komunikací20220228_8_U.pdf20220228_8_DZ.pdf

20220228_8_KSaD.pdf

20220228_8_Smlouva.pdf

20220228_8_URMC.pdf

 9. Bezúplatný převod pozemků včetně komunikací20220228_9_U.pdf20220228_9_DZ.pdf

20220228_9_ZADOST.pdf

20220228_9_KSaD.pdf

20220228_9_smlouva.pdf

20220228_9_URMC.pdf

 10.Bezúplatný převod movitého majetku ZŠ20220228_10_U.pdf20220228_10_DZ.pdf

20220228_10_RMC.pdf

20220228_10_SMLOUVA.pdf

 11.Rezignace člena kontrolního výboru20220228_11_U.pdf20220228_11_DZ.pdf 
 12.Přísedící u soudu20220228_12_U.pdf20220228_12_DZ.pdf20220228_12_RMC.pdf
 13.Informace20220228_13_U.pdf20220228_13_DZ.pdf

20220228_13_MHMP.pdf

20220228_13_RMC.pdf

20220228_13_RO.pdf

 15.Interpelace  20220228_15_INTERPELACE.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 01.12.2021 18:00 hod.

1. Kontrola zápisu č.17

  

 

Audio : 1-část, 2-část3-část

2. Dodatek č.8 ke Zřizovací listině Základní školy Praha-Dolní Chabry, příspěvková organizace

20211201_2_U.pdf20211201_2_DZ.pdf

20211201_2_DODATEK.pdf

20211201_2_URMC.pdf

Pozvánka : 
XVIII. veřejné zasedání
3.Prodej pozemku 153620211201_3_U.pdf20211201_3_DZ.pdf20211201_3_KUPNI SMLOUVA.pdf
 4.AAA20211201_4_U.pdf20211201_4_DZ.pdf20211201_4_NAVRH KUP.SMLOUVY.pdf
 5.Zpráva audit20211201_5_U.pdf20211201_5_DZ.pdf

20211201_5_OPATRENI K NAPRAVE.pdf

20211201_5_ZPRAVA O VYSLEDKU.pdf

 6.Arinsal - NÁVRH NEBYL PŘIJAT 20211201_6_DZ.pdf

20211201_6_NAVRH USNESENI.pdf

20211201_6_podnet.pdf

 7.Změny ÚP hl.m.Prahy20211201_7_U.pdf20211201_7_DZ.pdf

20211201_7_Hrbitov.pdf

20211201_7_skolka.pdf

20211201_7_sportChabry.pdf

20211201_7_URMC.pdf

 8.Rozpočtové provizorium20211201_8_U.pdf20211201_8_DZ.pdf

20211201_8_FVZ.pdf

20211201_8_MHMP.pdf

20211201_8_UKAZATEL FVZ.pdf

 9.Odměny členům komisí20211201_9_U.pdf20211201_9_DZ.pdf 
 10.Pověření kontrolního výboru20211201_10_U.pdf  
 11.Pověření finančního výboru20211201_11_U.pdf  
 12.Připomínky AZÚR č.520211201_12_U.pdf20211201_12_DZ.pdf

20211201_12_pripominky.pdf

20211201_12_podnet Hrbitov.pdf

20211201_12_podnet skolkaChabry.pdf

20211201_12_podnet SPORT.pdf

 13.Informace - RO č.920211201_13A_U.pdf20211201_13A_DZ.pdf

20211201_13A_PRILOHA.pdf

20211201_13A_URMC.pdf

 13.Informace - RO č.1020211201_13B_U.pdf20211201_13B_DZ.pdf

20211201_13B_PRILOHA.pdf

20211201_13B_URMC.pdf

 13.Informace - RO č.1120211201_13C_U.pdf20211201_13C_DZ.pdf

20211201_13C_PRILOHA.pdf

20211201_13_URMC.pdf

 13.Informace - RO č.1220211201_13D_U.pdf20211201_13D_DZ.pdf

20211201_13D_PRILOHA.pdf

20211201_13D_URMC.pdf

 14.Veřejná zakázka Kepka20211201_14_U.pdf20211201_14_DZ.pdf20211201_14_SMLOUVA.pdf
 15.Zadávací dokumentace IT služby20211201_15_U.pdf20211201_15_DZ.pdf 
 16. Různé  20211201_16_PODNET.pdf

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 08.09.2021Kontrola zápisu č.16  

 

Audio : 1-část, 2-část3-částSmlouva o spolupráci-probíhající změna ÚP20210908_2_U20210908_2_DZ

20210908_2_smlouva

20210908_2_URMČ

20210908_2_ZMĚNA

Pozvánka : 
XVII. veřejné zasedání
Žádost o vyjádření k navrhované změně ÚP hl. m. Prahy zkráceným postupem na část pozemku parc. č. 52/4, k.ú. Dolní Chabry20210908_3_U.pdf20210908_3_DZ.pdf

20210908_3_ŽÁDOST.pdf

20210908_3_ksad.pdf

20210908_3_MHMP.pdf

20210908_3_U.pdf

/20210908_3_URMČ.pdf

 Zpráva o výsledku přezkoumámí hospodaření20210908_4_U.pdf20210908_4_DZ.pdf

20210902_4_výzva.pdf

20210908_4_URMČ.pdf

20210908_4_ZPRÁVA.pdf

 Informace: -Rozpočtové opatření č. 5/202120210908_5A_U.pdf20210908_5A_DZ.pdf

20210908_5A_RO.pdf

20210908_5A_URMČ.pdf

 Informace: -Rozpočtové opatření č. 6/2021

20210908_5B_U.pdf

20210908_5B_DZ.pdf20210908_5B_URMČ.pdf
 Informace: -Rozpočtové opatření č. 7/202120210908_5C_U.pdf20210908_5C_DZ.pdf20210908_5C_URMC.pdf
 Informace: -Rozpočtové opatření č. 8/202120210908_5D_U.pdf20210908_5B_DZ.pdf20210908_5B_URMČ.pdf
 Projednání křižovatky20210908_7_U.pdf 

20210908_7_uprava.pdf

20210908_7_dopis.pdf

20210908_7_křizovatka.pdf

20210908_7_protokol.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 14.06.20211. Kontrola zápisu č.15  

 

Audio : 1-část, 2-část2. Petice za bezpečnější přechody pro chodce v blízkosti MŠ Chaberáček na ulici20210614_2_U.pdf20210614_2_DZ.pdf

20210614_2_petice.pdf

20210614_2_URMC.pdf

Pozvánka : 
XVI. veřejné zasedání
3. Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 348/1, k.ú. Dolní Chabry20210614_3_U.pdf20210614_3_DZ.pdf

20210614_3_Urmc.pdf

20210614_3_URMC2.pdf

20210614_3_Zamer.pdf

 4. Závěrečný účet za rok 202020210614_4_U.pdf20210614_4_DZ.pdf

20210614_4_fin.pdf

20210614_4_komentar.pdf

20210614_4_prehled.pdf

20210614_4_rozvaha.pdf

20210614_4_URMC.pdf

20210614_4_vykaz.pdf

20210614_4_zaverecny ucet.pdf

20210614_4_zapis.pdf

20210614_4_zprava.pdf

 5. Návrh na schválení aktualizace směrnice „Fond kulturních a sociálních potřeb“20210614_5_U.pdf20210614_5_DZ.pdf

20210614_5_rozpocet.pdf

20210614_5_smernice.pdf

20210614_5_URMC.pdf

 6. Žádost TJ Sokol Dolní Chabry o dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů20210614_6_U.pdf20210614_6_DZ.pdf

20210614_6_zadost.pdf

20210614_6_URMC.pdf

 7. Žádost SK Dolní Chabry o dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů20210614_7_U.pdf20210614_7_DZ.pdf

20210614_7_zadost.pdf

/20210614_7_URMC.pdf

 8. Informace: -Rozpočtové opatření č. 1/202120210614_8A_U.pdf20210614_8A_DZ.pdf

20210614_8A_RO.pdf

/20210614_8A_URMC.pdf

 8. Informace: -Rozpočtové opatření č. 2/202120210614_8B_U.pdf20210614_8B_DZ.pdf

20210614_8B_RO.pdf

20210614_8B_URMC.pdf

 8. Informace: -Rozpočtové opatření č. 3/202120210614_8C_U.pdf20210614_8C_DZ.pdf

20210614_8C_URMC.pdf

 8. Informace: -Rozpočtové opatření č. 4/202120210614_8D_U.pdf20210614_8D_DZ.pdf

20210614_8D_RO.pdf

20210614_8D_URMC.pdf

 8. Zpráva z realizace stavby č.4 akce „Dostavba ZŠ“20210614_8E_U.pdf 20210614_8E_ZPRAVA.pdf
 8. Kontrola darovacích smluv20210614_8F_U.pdf20210614_8F_DZ.pdf20210614_8F_ZAPIS.pdf
 9. Dotazy a připomínky občanů   
 10. Různé   

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 31.03.20213. Rozpočet MČ pro rok 202120210315_3_U.pdf20210315_3_DZ.pdf

20210315_3_rozpocet.pdf
20210315_3_usmesenirmc.pdf

Audio : 1-část, 2-část4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ do roku 202620210315_4_U.pdf20210315_4_DZ.pdf20210315_4_strednedobyvyhled.pdf
Pozvánka : 
XV. veřejné zasedání
5. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací MČ20210315_5_U.pdf20210315_5_DZ.pdf20210315_5_beranov.pdf
20210315_5_bilenecke.pdf
20210315_5_chaberak.pdf
20210315_5_zs.pdf
 6. Memorandum biokoridor20210315_6_U.pdf20210315_6_DZ.pdf

20210315_6_memorandum.pdf
20210315_6_mhmp.pdf
20210315_6_us.pdf
20210315_6_us2.pdf
20210315_6_us3.pdf

 7. Projednání petice20210315_7_U.pdf20210315_7_DZ.pdf 
 8. Informace - 1.Rozpočtové opatření č.920210315_8_U.pdf20210315_8_DZ.pdf20210315_8_RO.pdf
20210315_8_urmc.pdf
 8. Informace - 2.Rozpočtové opatření č. 1020210315_8a_U.pdf20210315_8a_DZ.pdf20210315_8a_RO.pdf
20210315_8a_urmc.pdf
 
 8. Informace - 3.Zpráva TDS20210315_8b_U.pdf20210315_8b_DZ.pdf20210315_8b_zprava.pdf
 11.kontrola darovacích smluv20210315_11_U.pdf 20210315_11_zapis.pdf

 

DatumPozvánkaZápisAudio odkazUsnesení 
15.03.2021XV. veřejné zasedáníZápis č. 015/20/.ZMČ1-část, 2-částUsnesení ZMČ ze dne 15.03.2021
usn. č. 131 - 139
16.12.2020XIV. veřejné zasedání,Zápis č. 014/20/.ZMČ1-část, 2-částUsnesení ZMČ ze dne 16.12.2020
usn. č. 120 - 130 
4.11.2020XIII. veřejné zasedání,Zápis č. 013/20/.ZMČ1-částUsnesení ZMČ ze dne 04.11.2020
usn. č. 118 - 119
09.09.2020XII. veřejné zasedání,Zápis č. 012/20/.ZMČ1-část, 2-částUsnesení ZMČ ze dne 09.09.2020
usn. č. 107 - 117 
24.06.2020XI. veřejné zasedání,Zápis č. 011/20/.ZMČ1-část, 2-částUsnesení ZMČ ze dne 24.06.2020
usn. č. 89 - 106 
15.05.2020X. veřejné zasedání,Zápis č. 010/20/.ZMČ1-část, 2-částUsnesení ZMČ ze dne 11.03.2020
usn. č. 84 - 88 

 

11. 3. 2020

4.3.2020

 

IX. veřejné zasedáníZMČ-doplnění programu

IX. veřejné zasedánínový termín

Zápis č. 009/20/.ZMČ1-čast,  2-častUsnesení ZMČ ze dne 11.03.2020
usn. č. 80 - 83 
18.12.2019VIII. veřejné zasedáníZápis č. 008/19/ZMČ1-čast,  2-častUsnesení ZMČ ze dne 18.12.2019
usn. č. 71 - 79
18.9.2019VII. veřejné zasedáníZápis č. 007/19/ZMČ1-část, 2-část3-část, 4-část,Usnesení ZMČ ze dne 18.09.2019
usn. č. 54 - 70
26.6.2019VI. veřejné zasedáníZápis č. 006/19/ZMČ1-část, 2-část3-část, 4-část,Usnesení ZMČ ze dne 26.6.2019
usn. č. 43 - 53
12.6.2019V. veřejné zasedáníZápis č. 005/19/ZMČ1-část, 2-část3-část, 4-část,Usnesení ZMČ ze dne 12.6.2019
usn. č. 32 - 42
27.3. 2019IV. veřejné zasedáníZápis č. 004/19/ZMČI-část, II-částIII-část,Usnesení ZMČ ze dne 27.3.2019
usn. č. 024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
6.3.2019III. veřejné zasedáníZápis č. 003/19/ZMČI-část, II-částIII-část,Usnesení ZMČ ze dne 6.3.2019
usn. č. 022-023 / 19 / ZMČ
12.12.2018II. veřejné zasedáníZápis č. 002/18/ZMČI-část, II-část

Usnesení ZMČ ze dne 12.12.2018
usn. č. 012-021 / 18 / ZMČ

31.10.2018I. veřejně zasedáníZápis č. 001/18/ZMČmp3Usnesení ZMČ ze dne 31.10.2018
usn. č. 001-011 / 18 / ZMČ