Formuláře a žádosti

Nadpis Příloha Datum aktualizace
ŽIV | RYBÁŘSKÝ LÍSTEK VYDÁNÍ - žádost o vydání rybářského lístku (doc, 1.12 MB) 05.01.2024
ŽIV | RYBÁŘSKÝ LÍSTEK VYDÁNÍ - žádost o vydání rybářského lístku (pdf, 456.35 KB) 05.01.2024
ŽIV | RYBÁŘSKÝ LÍSTEK INFORMACE - Informací týkající se vydávání rybářského lístku (docx, 24.65 KB) 05.01.2024
ŽIV | RYBÁŘSKÝ LÍSTEK INFORMACE - Informací týkající se vydávání rybářského lístku (pdf, 353.27 KB) 05.01.2024
ŽIV | KÁCENÍ DŘEVIN ŽÁDOST - Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Oznámení o kácení dřevin (doc, 92 KB) 30.11.2022
ŽIV | KÁCENÍ DŘEVIN ŽÁDOST - Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Oznámení o kácení dřevin (pdf, 113.5 KB) 30.11.2022
ÚZEMNÍ PLÁN PODNĚT - Podnět na pořízení změny územního plánu (pdf, 35.25 KB) 30.11.2022
POP | ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANTSVÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOST - poplatníka k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, komunikace, chodníky, 2021 (pdf, 96.85 KB) 02.01.2023
POP | ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANTSVÍ INFORMACE - osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství, 2018 (pdf, 310.16 KB) 02.01.2023
POP | ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANTSVÍ SAZBA - sazba poplatku za užívání veřejného prostranství, 2023 (.pdf, 36.25 KB, 1.1.2023) (pdf, 36.25 KB) 02.01.2023
POP | POPLATEK ZE VSTUPNÉHO VYÚČTOVÁNÍ - místního poplatku ze vstupného, 2022 (docx, 570.33 KB) 30.11.2022
POP | POPLATEK ZE VSTUPNÉHO VYÚČTOVÁNÍ - místního poplatku ze vstupného, 2022 (pdf, 344.36 KB) 30.11.2022
POP | POPLATEK ZE VSTUPNÉHO OHLAŠOVACÍ POVINNOST - poplatníka k místnímu poplatku ze vstupného, 2022 (pdf, 131.04 KB) 30.11.2022
POP | POPLATEK ZE PSŮ ODHLÁŠENÍ psa – zánik poplatkové povinnosti - PDF (pdf, 85.91 KB) 30.11.2022
POP | POPLATEK ZE PSŮ POUČENÍ - Místní poplatek ze psů (pdf, 247.14 KB) 30.11.2022
POP | POPLATEK ZE PSŮ OHLAŠENÍ k místnímu poplatku ze psů (pdf, 105.45 KB) 30.11.2022
POP | POPLATEK ZE PSŮ ZMĚNA - ohlašovací povinost (pdf, 73.72 KB) 30.11.2022
POP | POPLATEK ZE PSŮ ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU (pdf, 91.49 KB) 30.11.2022
POP | POPLATEK Z POBYTU ZAHÁJENÍ - ohlašovací povinnost plátce místního poplatku z pobytu, 2021 (pdf, 543.74 KB) 30.11.2022
POP | POPLATEK Z POBYTU UKONČENÍ - ohlašovací povinnost ukončení ubytovací činnosti, 2021 (pdf, 498.38 KB) 30.11.2022
POP | POPLATEK Z POBYTU MĚSÍČNÍ - hlášení k místnímu poplatku z pobytu, 2022 (pdf, 372.24 KB) 30.11.2022
MAJ | NEMOVITÝ MAJETEK Metodický postup pro bezúplatné nabývání nemovitého majetku do vlastnictví hl. m. Prahy (pdf, 250.9 KB) 30.11.2022
MAJ | NEMOVITÝ MAJETEK Metodický postup pro bezúplatné nabývání nemovitého majetku do vlastnictví hl. m. Prahy (docx, 566.79 KB) 30.11.2022
INFORMACE Seznam právních předpisů (pdf, 26.24 KB) 30.11.2022
EVI | TRVALÝ POBYT ZRUŠENÍ ADRESY - žádost o zrušení adresy trvalého pobytu, 2022 (doc, 1.12 MB) 31.05.2023
EVI | TRVALÝ POBYT ZRUŠENÍ ADRESY - žádost o zrušení adresy trvalého pobytu, 2022 (doc, 1.12 MB) 31.05.2023
EVI | TRVALÝ POBYT HLÁŠENÉ OSOBY - žádost o sdělení trvale hlášených osob, 2023 (pdf, 504.32 KB) 31.05.2023
EVI | TRVALÝ POBYT HLÁŠENÉ OSOBY - žádost o sdělení trvale hlášených osob, 2023 (doc, 1.11 MB) 31.05.2023
EVI | TRVALÝ POBYT UKONČENÍ - sdělení o ukončení trvalého pobytu na území ČR, 2022 (pdf, 289.53 KB) 31.05.2023
EVI | TRVALÝ POBYT UKONČENÍ - sdělení o ukončení trvalého pobytu na území ČR, 2022 (doc, 1.11 MB) 31.05.2023
EVI | TRVALÝ POBYT SOUHLAS - souhlas s přihlášením k trvalému pobytu, 2022 (pdf, 235.24 KB) 31.05.2023
EVI | TRVALÝ POBYT SOUHLAS - souhlas s přihlášením k trvalému pobytu, 2022 (doc, 1.11 MB) 31.05.2023
EVI | TRVALÝ POBYT PLNÁ MOC - plná moc na změnu trvalého pobytu (pdf, 281.67 KB) 31.05.2023
EVI | TRVALÝ POBYT PLNÁ MOC - plná moc na změnu trvalého pobytu (doc, 1.11 MB) 31.05.2023
EVI | TRVALÝ POBYT DORUČOVÁNÍ - hlášení adresy pro doručování (doc, 1.11 MB) 31.05.2023
EVI | TRVALÝ POBYT DORUČOVÁNÍ - hlášení adresy pro doručování (pdf, 378.76 KB) 31.05.2023
TAJ | INFORMACE ŽÁDOST Žádost o poskytnutí informace, (dle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím), 2018 (doc, 27 KB) 30.11.2022
TAJ | INFORMACE ŽÁDOST Žádost o poskytnutí informace, (dle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím), 2018 (pdf, 440.09 KB) 30.11.2022