SOKP – regionální varianta aktualizace 2020

Vedení městské části Praha-Dolní Chabry nechalo v roce 2020 dopracovat dokumentaci k regionální alternativě Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Tato dokumentace byla dlouhodobě chybějícím materiálem potřebným pro komplexní multikriteriální porovnání s prosazovanou variantou dle A-ZÚR a státní i jiné zastupitelské instituce odmítaly její dokončení. Dolní Chabry proto s podporou okolních městských částí a obcí z uskupení Starostové pro okruh zadaly vyhotovení dokumentace u Ing. Milana Strnada.

Uvedená dokumentace faktů o alternativách dokončení silničního okruhu kolem Prahy je, jak je uvedeno v průvodní zprávě, určena k procesu volby řešení finální realizace SOKP především pro zhotovitele posouzení, ale též pro veřejnost, zvláště pro její zastupitelskou reprezentaci, pokud má zájem o objektivní, nezávislý názor na řešení SOKP.

Dokumentace uvádí stručný popis alternativ a jejich vztah z hlediska základních, charakteristických, nezbytných vlastností (doprava, ekologie, urbanismus, ekonomika, realizace), což neznamená, že nelze použít další atributy vhodné pro stavby dopravní infrastruktury.